Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 november 2004

Personer som haft polio saknar reserv av nervceller

Personer som tidigare haft polio upplever ofta “åldersbetingad” muskelsvaghet, smärta och trötthet tidigare än andra. Arne Sandberg visar i sin avhandling att det beror på att dessa personer saknar den reserv av nervceller som andra har.

I Sverige finns idag uppskattningsvis 10 000 – 16 500 personer som tidigare haft barnförlamning, polio. De flesta hade en period med förlamning i ben, armar och andningsmuskler i varierande grad. Vanligen gick symptomen helt eller delvis tillbaka efter veckor till månader. Efter införandet av vaccination i slutet av 1950-talet har polio utrotats i Sverige och är sällsynt i andra delar av västvärlden. Däremot har man sett i vissa delar av världen, t.ex. i USA att liknande symptom kan orsakas av andra virustyper, mot vilka vaccin ännu ej finns.

En stor del av de personer som tidigare haft polio upplever nu, årtionden efter det akuta insjuknandet, nya eller tilltagande symtom där svaghet, minskad uthållighet och smärta dominerar (det sk postpoliosyndromet) . Orsakerna till dessa symptom är inte klarlagda. Arne Sandberg har under sitt avhandlingsarbete kartlagt de mekanismer som ligger bakom den sent uppträdande tilltagande muskelsvagheten efter genomgången polio. Olika metoder för mätning av nervfunktion, muskelfunktion, samt reflexer användes. Totalt har ca 700 personer med genomgången polio undersökts med en eller flera av dessa metoder.

Han visar att svagheten efter polio huvudsakligen beror på förlust av de nervceller i ryggmärgen som styr muskelfunktionen. Den nya svagheten är en avmaskering av en normal process. Med stigande ålder förlorar alla friska människor nervceller, något som dock inte märks hos dem, eftersom det finns en stor reserv av nervceller och god kapacitet till utväxt av nya nervtrådar när vissa försvinner. Efter polio har man inte dessa reserver och de åldersbetingade effekterna med svaghet och trötthet blir uppenbara mycket tidigt. Dessutom är denna cellförlust troligen snabbare än normalt hos dem som haft polio. Egna och andras undersökningar tyder på att muskulär överanvändning kan påskynda processerna av cellförlust.

Avhandlingen pekar på behovet och värdet av en neurofysiologisk kartläggning av nerver och muskler hos personer som haft polio. Sådana undersökningar är av betydelse för rätt rådgivning till dem och till deras vårdgivare.

Kontaktinformation
Arne Sandberg kan kontaktas på 018-611 3440, eller via e-post Arne.Sandberg@akademiska.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera