Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 november 2004

Nyupptäckta gener ett skydd mot bakterier

En nyupptäckt genfamilj som skyddar bananflugan – och kanske också människan – mot bakterier studeras i den avhandling som Thomas Werner försvarar vid Umeå universitet den 30 november.

Avhandlingen beskriver en ny familj av tretton gener hos bananflugan som spelar en central roll för immunförsvaret. Dessa gener ger upphov till en grupp s.k. PGRP-proteiner (PGRP = peptidoglycan recognition proteins, dvs. peptidoglykan-igenkänningsproteiner) som kan känna igen bakterier och fästa sig vid deras cellväggar. Bland de tretton beskrivs särskilt en ny immunreceptor (PGRP-LC), som snabbt känner igen bakterier i kroppen och aktiverar ett effektivt immunförsvar. Det gör att flugorna kan klara stora mängder bakterier: En bananfluga med immunreceptorn PGRP-LC överlever till och med att man injicerar en mängd bakteriekultur som motsvarar hela dess blodvolym. Om flugan däremot saknar PGRP-LC kan det räcka med en enda bakterie för att döda den. Olika former av PGRP-LC verkar vara specialiserade på olika typer av bakterier.

Dessa upptäckter kan ha omedelbar betydelse för den medicinska forskningen. I människan har fyra PGRP-gener från samma genfamilj påträffats. Deras funktioner är fortfarande oklara, men det är tänkbart att några av dem har en liknande funktion för människan som för bananflugan.

Varje dag blir vi konfronterade med miljontals bakterier som tar sig in i kroppen, t.ex. genom småsår. Vi klarar detta utan problem tack vare ett väl fungerande naturligt immunförsvar. Det kan tänkas att människans PGRP-gener bidrar till detta skydd och hjälper oss att överleva de vardagliga bakteriella angrepp vi är utsatta för.

Thomas Werner finns vid UCMP och nåt på tel 070-283 54 36, e-post:
Thomas.werner@ucmp.umu.se

Avhandlingen är elektroniskt publicerad, se
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-355

Avhandlingen läggs fram vid Umeå Center för Molekylär Patogenes (UCMP) och har titeln Peptidoglycan recognition proteins in Drosophila melanogaster. Svensk titel: Peptidoglykan-igenkänningsproteiner i bananflugan.
Disputationen äger rum klockan 9.00 i Sal Betula, by 6M, NUS.
Fakultetsopponent är professor Bruno Lemaitre, Centre de Genetique, CNRS, Gif-sur-Yvette, Frankrike.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera