Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 november 2004

Elektroniska patientjournaler förändrar sjuksköterskans roll

Införandet av elektroniska patientjournaler kan till en del liknas vid ett isberg.På ytan verkar det som en relativt enkel förändring som innebär att anteckningar i patientjournalerna skrivs in elektroniskt.Men under ytan döljs förändringar i sjuksköterskonas roll, identitet, normer och arbetsuppgifter.

Lektor Birgitta Bergvall-Kåreborn och doktoranden Veronica Köhler vid Avdelningen för systemvetenskap vid Luleå tekniska universitet har nyligen publicerat en vetenskaplig artikel där de berättar hur införandet av elektroniska patientjournaler påverkat sjuksköterskornas handlingsutrymme vid ett sjukhus i Västsverige.
Med “handlingsutrymme” avses vad som är möjligt, underlättas, försvåras eller omöjliggörs genom en viss teknik – i detta fall elektroniska patientjournaler.

– När de elektroniska patientjournalerna skulle införas framhölls enbart positiva konsekvenser med systemet, säger Veronica Köhler.

De skulle bland annat reducera överflödig information, effektivisera informationshanteringen, förbättra informationskvaliteten och skapa en helhetssyn på patienten – allt för att ge vården ökad kvalitet.

Den verklighet Birgitta Bergvall-Kåreborn och Veronica Köhler mött i sitt forskningsprojekt ger en annorlunda bild av vad införandet och användningen av elektroniska patientjournaler har inneburit för de berörda sjuksköterskorna.

– Utbrett dubbelarbete är vanligt, först skriver sjuksköterskorna ner sina anteckningar på papper för att sedan, när de får tid, skriva in dem i den elektroniska journalen. Orsakerna till dubbelarbetet handlar både om tekniska och kulturella faktorer, säger Veronica Köhler.

Dubbelarbetet, tillsammans med den tid det tar att uppdatera sig om en patient via de elektroniska patientjournalerna, har gjort att en del sjuksköterskor uttrycker oro för att rollen som sjuksköterska håller på att förändras.

– De säger till exempel att anledningen till att de utbildade sig till till sjuksköterskor var att de ville hjälpa och vårda patienter, inte sitta vid en dator.

För att få en helhetsbild över hur elektroniska patientjournaler påverkar sjuksköterskors och andra yrkesgruppers handlingsutrymmen krävs ytterligare studier som inte bara fokuserar på tekniken som sådan, utan även inkluderar befintliga maktstrukturer, processer och normer.

Upplysningar: Veronica Köhler, tel. 0920-49 24 39, veronica.kohler@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera