Artikel från Lunds universitet
23 november 2004

Biomarkör för Huntingtons sjukdom

Huntingtons sjukdom, även kallad danssjuka, är en dödlig ärftlig sjukdom som än så länge saknar bot. Ett steg mot en bättre förståelse av sjukdomen har tagits av forskare vid Lunds universitet, vars resultat nyligen publicerats i kortversion i Nature.

Artikelns författare Åsa Petersén ingår i en forskargrupp som forskar om nervcellsöverlevnad på Wallenberg Neurocentrum i Lund. Hon har kunnat visa att möss med en motsvarighet till Huntingtons sjukdom förlorat en stor del av de nervceller i hypotalamus som uttrycker ämnet orexin. Orexin är viktigt för regleringen av sömn och vakenhet – brist på orexin kan leda till narkolepsi, en sjukdom som medför ett okontrollerbart sömnbehov.
– De celler i hypotalamus som uttrycker orexin tycks vara känsliga för sjukliga proteinansamlingar av den typ som uppstår vid Huntingtons sjukdom. De sjukaste mössen hade bara en fjärdedel så många orexin-uttryckande nervceller som kontrollgruppen, säger Åsa Petersén.
Hon har även funnit en nedsatt orexinproduktion hos Huntingtons-patienter. Orexin-nivåerna kan mätas i ryggmärgsvätskan och på sikt kanske också i blodet. Det innebär ett möjligt nytt sätt att via en biomarkör följa hur sjukdomen påverkar hjärnan och även – den dagen ett tänkbart läkemedel kommer fram – se hur sjukdomen svarar på behandling.

Kontaktinformation
Mer information Åsa Petersén, 046-222 05 25 eller 0709-42 06 42, asa.petersen@mphy.lu.se. Nature-notisen hittas på www.nature.com, sök på författarens namn.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera