Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 november 2004

Testosteron förbättrar kvinnors sexliv

En nyligen publicerad avhandling från Karolinska Institutet visar att testosteron har både en fysiologisk och en psykologisk effekt på kvinnans sexualitet.

Gynekologen Angelique Flöter Rådestad har i sitt avhandlingsarbete studerat effekterna av kombinerat testosteron och östrogen på sexualiteten, välbefinnandet samt ben och kroppssammansättningen hos kvinnor som fått livmodern och äggstockarna bortopererade.

Flera tidigare studier har visat att hormoner som östrogen och progesteron (gulkroppshormon) har positiva effekter på livskvaliteten efter övergångsåldern. Men väldigt lite är känt om testosteronets betydelse och vilken effekt brist på testosteron har hos kvinnor. När båda äggstockarna opereras bort minskar produktionen av testosteron med hälften, vilket kan påverka den sexuella funktionen och välbefinnandet.

Avhandlingen visar att de kvinnor som fick kombinationsbehandling med östrogen och testosteron under 6 månader upplevde att vissa delar av deras sexuella funktion förbättrades signifikant. Arbetet visar också att kroppseget testosteron har betydelse för den sexuella lusten, upphetsningen och tillfredsställelsen. Ett tillskott av testosteron ökade kvinnornas intresse och glädje av sex och tillfredsställelse med omfattningen av sexuell aktivitet.

Kombinerad testosteron/östrogenbehandling och placebo/östrogen förbättrade psykologiskt välbefinnande lika mycket.

Studierna visar vidare på att tillskott av testosteron har en positiv effekt på muskulaturen och benomsättningen. Däremot observerades en viss negativ effekt på blodfetterna. Biverkningar i form av ökad behåring och akne var sällsynta.

Sammanfattningsvis tyder avhandlingsarbetet på att testosteron har betydelse för kvinnans sexualitet. De positiva effekterna på ben och kroppssammansättning kan också vara betydelsefulla för kvinnor som opererat bort äggstockarna.

Kontaktinformation
Avhandling:
Teststerone treatment in women: Aspects on sexuality, well-being and metabolism

Författare:
Angelique Flöter Rådestad, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, mail ange.radestad@telia.com

Disputationen äger rum fredagen den 26 november 2004, kl. 9.00. i Skandiasalen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Avhandlingens abstract finns på: http://diss.kib.ki.se/2004/91-7140-083-4/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera