Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 november 2004

Miniatyrsystem mäter med ultraljud

En ny avhandling från Luleå tekniska universitet presenterar byggblock samt strategier för att kunna skapa ett miniatyriserat batteridrivet ultraljudmätsystem med kapacitet för trådlös kommunikation.Ett sådant system kan användas exempelvis inom medicin och industri. De medicinska tillämpningarna skulle kunna tillåta patienter eller läkare att fritt röra sig inom sjukhuset utan att som i dag vara bunden till en stationär maskin. Inom industrin skulle systemet förenkla installationer samt öka flexibiliteten.

Viktiga parametrar för ett sådant här system är minimal effektförbrukning, storlek samt kostnad. För att nå dessa mål är det av stor betydelse att kunna simulera hela systemet tidigt i designprocessen. I det här fallet innebär det samsimulering av mekaniska (ultraljuds-) och elektroniska komponenter.

Doktorsavhandlingen Microelectronics for the thumb-size ultrasound measurement system – med vilken Jonny Johansson disputerar vid Luleå tekniska universitet den 25 november – presenterar verifieringar samt utökningar av existerande modeller av ultraljudssystem för att utföra denna typ av simuleringar direkt i de program som används för att konstruera elektronik. Design av mikroelektronik för att nå ett komplett mätsystem presenteras också i avhandlingen.

– Modellerna har använts för att konstruera elektronik för systemet och en komplett lösning för generering och mottagning av ultraljudspulser har integrerats i ett elektronikchip. Detta har möjliggjort extremt låg effektförbrukning med drifttider på flera år från ett enda batteri, säger Jonny Johansson.

Upplysningar: Jonny Johansson, tel. 0920-49 17 03, 070-559 11 05, jonny.johansson@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera