Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 november 2004

Sveriges första informatikbaserade biobank

Sveriges första informatikbaserade biobank byggs upp på Karolinska Institutet med hjälp av IBM. Denna biobank gör det möjligt att integrera forskningsprojekt runt om i landet och erbjuder de datainsamlingsmetoder och den IT-infrastruktur som krävs för att på ett mer effektivt och storskaligt sätt studera sambanden mellan arv, miljö och sjukdom.

I dag fungerar biobanker oberoende av varandra och lagrar förhållandevis små mängder mänsklig data. Uppbyggnaden av den här informatikbaserade biobank – en av KI:s många corefaciliteter – kallad KI Biobank är därför det första av sitt slag i Sverige.

I biobanken lagras blod- serum- och DNA-prover, som hanteras med hjälp av ett system för provhantering, LIMS (Laboratory Information Management System). Informationen om provernas fenotyp- och genotyp lagras i det informationssystem, BIMS (Biobank Information Management System), som Karolinska Institutet också har utvecklat med hjälp av IBM.

Huvudsyftet är att studera mänskliga vävnadsprover, tillsammans med data om genetik och miljö, för att öka förståelsen om mekanismerna bakom sjukdom. Men också för att kunna utföra mer fokuserade kliniska studier och för att förändra sjukvården med hjälp av informationsbaserad medicin.

Detta projekt är en del i ett större strategiskt samarbete mellan IBM och Karolinska Institutet för att främja forskningen inom life science. Karolinska Institutet får stöd av delar av IBM Healthcare and Life Sciences nya lösning för klinisk genomik, designad att erbjuda en säker, robust miljö för integrering av diverse klinisk och biomedicinsk forskningsdata. Detta utgör en grund för att skapa en informationsinfrastruktur för att integrera genotyps- och fenotypsdata och bygga flexibla databaser som kan hantera den växande mängden information i forskarsamhället.

Mer om biobanken finns att läsa på http://www.meb.ki.se/biobank/index_se.html.
Mer om IBM Healthcare & Life Sciences finns att läsa på http://www-1.ibm.com/industries/healthcare.

För mer information kontakta:
Professor Jan-Eric Litton, institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet. Telefon: 08-524 877 59 eller 070-836 68 10, e-post: Jan-Eric.Litton@meb.ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas största och mest ansedda medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och information bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera