Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 november 2004

Kvotering eller kompetens – kan kvinnor leda bolag? – Mats Qviberg och Marianne Laxén från Näringsdepartementet m. fl. diskuterar kvotering

Av de 300 bolagen på Stockholmsbörsen har endast hälften en eller flera kvinnliga styrelseledamöter. I börsbolagens styrelser är andelen kvinnor 11 procent, av vilka nästan hälften, 5 procent, valts in under det senaste året.

Regeringen förbereder ett lagförslag om kvotering till styrelseposter, i Norge har sådana regler redan införts.

Mot denna bakgrund inbjuder Juridiska institutionen vid Stockholms universitet till en öppen föreläsning om kvinnor på ledande poster i näringslivet. Finansmannen Mats Qviberg och Marianne Laxén från Näringsdepartementet talar, liksom Ulla-Britt Fräjdin Hellqvist från Svenskt Näringsliv och universitetets forskare Catarina af Sandeberg, Robert Sevenius, Eva Wittbom och Laura Carlson. Eftermiddagen avslutas med en paneldebatt.

Ämnen som kommer att tas upp är positiv särbehandling av kvinnor i styrelser, maktstrukturer, löneskillnader; argumenten i debatten, lagstiftningsmetoder etc – allt ur ett bolagsstyrningsperspektiv.

Tid: onsdagen den 24 november kl 13-18.

Plats: Aula Magna, Frescati


För mer information, kontakta universitetslektor Catarina af Sandeberg, tfn 16 12 94 eller informatör Elisabeth Hansson, tfn 16 28 02/ 070-558 25 89.
Programmet finns på Juridiska institutionens hemsida: www.juridicum.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera