Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 november 2004

Konkurrenssituationen inom godstransportsektorn kartlagd

Långvariga leverantörsförhållanden, vänskapsband och vanebeteende är exempel på trögheter som påverkar fraktköparnas val av transportmedel och transportör. Trögheterna har negativ inverkan på konkurrensen inom godstransportsektorn. Detta framkommer i en doktorsavhandling av Rikard Engström som presenteras på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet den 16 november.

Många befraktare/transportköpare väljer att anlita samma säljare av transporttjänster som man brukar anlita. Denna tröghet beror bl a av att man känner sig bunden till transportören. Med tiden har man upprättat en form av vänskapsrelation och man förlitar sig på att transportören erbjuder bra villkor. Detta beteende innebär en risk, i första hand för köparen men indirekt även för transportsäljaren. Beteendet begränsar konkurrensen inom området.

Godstransportindustrin utgör en av samhällets viktigaste servicefunktioner. Det är av största vikt att denna industri fungerar effektivt såväl för den enskilda individen som för näringslivet och landet som helhet. I avhandlingen diskuteras och analyseras hur konkurrensen fungerar inom näringen.

Ett annat av avhandlingens resultat är att befraktare och transportörer har olika syn på vilka variabler som är viktigast för köparen. Köparna betonar ofta kvalitativa aspekter som t ex leveranssäkerhet, avgångsfrekvens och miljö. Transportörerna å sin sida menar att priset är den viktigaste variabeln. Anledningen till den assymetriska synen är att säljarna inte märker att en del konkurrenter uteslutits på ett tidigt stadie då de inte uppfyller köparens grundkrav. Risken med detta är transportörerna börjar tumma på kvalitetsaspekterna, vilket kan medföra att de mister sina uppdrag.

– En ökad förståelse för konkurrensproblematiken, en mer effektivt fungerande konkurrens mellan olika aktörer och kedjor och ett bättre tillvaratagande och utvecklande av konkurrensfördelar skulle gynna transportörerna, näringslivet och landet som helhet, säger Rikard Engström.

Tid för disputation: tisdag 16 november kl 13.15
Plats: CG-salen, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg
Avhandlingens författare: Rikard Engström
Avhandlingens titel: “Competition in the Freight Transport Sector – a Channel Perspective”
Välkommen!
För ytterligare information kontakta: Rikard Engström, telefon 031-773 4402, hem 031-96 76 11 mobil 073-578 00 91, e-post rikard.engstrom@handels.gu.se

Kontaktinformation
Maria Norrström, informatör
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Fakultetskansliet
Box 600, 405 30, Göteborg
Telefon: 031-773 1247 Telefax: 031-773 1402
Mobil: 0709-22 66 89
E-post: maria.norrstrom@handels.gu.se
www.handels.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera