Tema

Forskare skyddande vaccin mot gul stafylokock på spåret

Den gula stafylokocken orsakar årligen många infektioner, en del livshotande. Ny kunskap om bakteriens ytproteiner kan på sikt leda till ett vaccin som skyddar mot den gula stafylokocken. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Den gula stafylokocken, Staphylococcus aureus, är en bakterie som kan ge upphov till många olika infektioner. Det kan handla om ofarliga tillstånd som varbildning i sår till livshotande tillstånd som blodförgiftning och ledinfektion. Ledinfektioner orsakade av Staphylococcus aureus ger ofta bestående funktionsnedsättning av drabbade leder och dödligheten är relativt hög.

Niklas Palmqvist, magister i farmacevtisk biovetenskap, har i sitt avhandlingsarbete undersökt vilken betydelse bakteriens ytproteiner har för dess förmåga att orsaka ledinfektion och blodförgiftning. Han har också undersökt på vilket sätt dessa ytproteiner bidrar till ökad sjukdom. Ökade kunskaper om sådana ytproteiner kan vara användbara till exempel vid utvecklingen av ett skyddande vaccin mot Staphylococcus aureus, något som i nuläget saknas.

– Ett sådant vaccin skulle vara till stor nytta för personer som på grund av ett nedsatt immunförsvar är särskilt benägna att bli infekterade, säger Niklas Palmqvist.

Clumping factor A har sedan tidigare visat sig vara ett ytprotein som kraftigt bidrar till bakteriens förmåga att orsaka ledinfektion. Eftersom Clumping factor A binder till fibrinogen, en molekyl som finns i blodet hos människor, har forskarna tidigare utgått från att denna bindning är av stor betydelse för bakterien.

– Resultat som presenteras i min avhandling tyder dock på att Clumping factor A kan bidra till bakteriens sjukdomsalstrande förmåga på andra sätt än genom sin fibrinogen-bindande egenskap. Ett sätt är att Clumping factor A förhindrar att bakterien äts upp av kroppens vita blodkroppar, säger Niklas Palmqvist.

Avhandlingen visar också att ett annat ytprotein, staphylococcal protein A, är betydelse både för Staphylococcus aureus förmåga att orsaka ledinflammation och blodförgiftning. Någon bakomliggande orsak till detta kunde dock inte påvisas. En tredje grupp ytproteiner som undersöktes var de fibronektin-bindande proteinerna. Dessa proteiner bidrog kraftigt till bakteriens förmåga att orsaka blodförgiftning och ökad dödlighet.

Niklas Palmqvists forskning har betydelse för utvecklingen av ett vaccin som skyddar mot den gula stafylokocken.

– Samtliga av dessa ytproteiner är bakteriella målstrukturer som skulle kunna utnyttjas i ett framtida vaccin mot den gula stafylokocken Staphylococcus aureus, säger Niklas Palmqvist.

Avhandlingen är skriven av:

Magister i farmacevtisk biovetenskap Niklas Palmqvist, telefon: 031-342 46 92, 0730-43 91 74, e-post: niklas.palmqvist@rheuma.gu.se

Handledare:

MD Elisabet Josefsson, telefon: 031-342 64 75, e-post: elisabet.josefsson@rheuma.gu.se

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för invärtesmedicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning

Avhandlingens titel: The impact of Staphylococcus aureus surface proteins on virulence

Avhandlingen är försvarad.

Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

telefon: 031-773 38 69, mobiltelefon: 070-775 88 51

e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Kontaktinformation
Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

telefon: 031-773 38 69, mobiltelefon: 070-775 88 51

e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Forskare skyddande vaccin mot gul stafylokock på spåret

 lästid ~ 2 min