Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 november 2004

Vetenskapsrådet finansierar ny tjänst vid Stockholms universitet:Satsning på forskning om tredimensionella bilder

Vetenskapsrådets utdelning av forskningsanslagen inom natur- och teknikområdet för de kommande åren är nu klar. Idag uppmärksammas bland andra den 26-årige matematikern Hans Rullgård, Stockholms universitet, för sin forskning kring tredimensionella bilder.

Tidigare har Vetenskapsrådet annonserat vilka forskare inom utbildningsvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap respektive medicin som får pengar i årets utdelning. Idag fredag offentliggörs namnen på mottagarna inom natur- och teknikområdet. Hans Rullgård, forskare och matematiker vid Stockholms universitet, får en fyraårig tjänst som forsknings-assistent finansierad av Vetenskapsrådet.

Hans Rullgård forskar om de matematiska modeller som ligger till grund för att avbilda människor och molekyler. Ett problem med vanliga röntgenbilder är att djupseende saknas. Genom att ta många röntgenbilder från olika vinklar kan en tredimensionell modell skapas. En liknande teknik kan användas för att avbilda proteiner och andra molekyler i ett elektronmikroskop. Rullgårds forskning handlar bland annat om att hantera de små mätfel som uppstår vid avbildningen av molekyler och kroppar. Med hjälp av beräkningar kring dessa fel kommer bilden så nära sanningen som möjligt.

– Det är förstås roligt att få sin ansökan beviljad och att det satsas på ett projekt i tillämpad matematik. Matematiken lever ju ofta sitt eget liv, vilket är lite underligt med tanke på att den kan vara ett verktyg i nästan alla verksamheter, till exempel inom medicinsk och biologisk forskning som det här är frågan om, säger Hans Rullgård.

Vetenskapsrådet delar sammanlagt ut omkring 111 miljoner kronor, av totalt 887 miljoner kronor, till forskare inom natur- och teknikvetenskap vid Stockholms universitet.

I den här utdelningen har Vetenskapsrådet, alla forskningsområden sammantaget, fördelat cirka 1,5 miljarder kronor varav 12 procent tillfallit forskning vid Stockholms universitet. Inom området humaniora och samhällsvetenskap får Stockholms universitet hela 25 procent av det utdelade beloppet.

Beviljade projekt inom alla stödformer finns tillgängliga i Vetenskapsrådets projektdatabas http://vrproj.vr.se/default.asp?funk=s

För ytterligare information:
Hans Rullgård, doktorand i matematik, tfn 08-16 45 45, mobil 073-967 49 23
Maria Erlandsson, pressekreterare Stockholms universitet, tfn 08-16 39 53, mobil 070-230 88 01
Kajsa Eriksson, presschef Vetenskapsrådet, tfn 08 -546 44 216, mobil 0733 – 666 216

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera