Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 november 2004

Ny bok om hur teorier och idéer formar verklighetens marknader

I den nyutkomna boken “Den där marknaden” belyser en grupp svenska forskare i företagsekonomi den centrala frågan om hur idéer och teorier om marknader samspelar med och bidrar till att forma verklighetens marknader. Boken är redigerad av Claes-Fredrik Helgesson, Hans Kjellberg och Anders Liljenberg, samtliga verksamma vid Handelshögskolan i Stockholm.

– Få företeelser har varit så framträdande i ekonomisk och politisk debatt under de senaste 20 åren som just “marknaden”, säger Claes-Fredrik Helgesson, en av bokens redaktörer. Vi möter dagligen marknader i någon form. Trots det vet vi väldigt lite om hur teorier om marknader samspelar med och formar verklighetens marknader. I den här boken tar vi ett första steg mot vad vi uppfattar som en angelägen typ av forskning om vår samtid.

I boken ger forskarna en bild av hur exempelvis företag, aktieanalytiker och kommuner utrustas med teoretiskt laddade verktyg som påverkar deras sätt att agera på marknaden. En viktig inspirationskälla i denna process är nationalekonomiska teoribildningar.

– Starka teoretiska bilder som “den naturliga marknaden” och “den rationella marknadsaktören” är vare sig fiktion eller fakta, säger Hans Kjellberg. De är medproducenter av vår verklighet. De kan ha stor praktisk betydelse genom att de översätts till verktyg som i sin tur bidrar till att forma verklighetens marknader och dess aktörer.

I boken ses marknader som konstituerade av konkreta praktiska handlingar. Det handlar om aktiviteter mellan säljare och köpare, om aktiviteter som skapar och förmedlar de normer som formar aktörers agerande och om skapandet av de bilder som gör det möjligt för oss att se marknaderna.

– Det finns viktiga aspekter av marknader som i regel förbises, säger Anders Liljenberg. Genom att följa marknadspraktiken blir det möjligt att studera hur idéer om marknader bidrar till att forma verklighetens marknader. Då får vi en annan återgivning med fler färger, större skärpa och mer djup.

“Den där marknaden: Om utbyten, normer och bilder” är utgiven av Studentlitteratur. Förutom bokens tre redaktörer medverkar flera andra disputerade forskare i företagsekonomi.

Kontaktinformation
Ekonomie doktor Claes-Fredrik Helgesson
Tel: 08-736 9544, 070-564 10 26
E-post: claes-fredrik.helgesson@hhs.se

Ekonomie doktor Hans Kjellberg
Tel: 08-736 9523, 070-863 33 56
E-post: hans.kjellberg@hhs.se

Ekonomie doktor Anders Lijenberg
Tel: 08-736 9546, 070-226 65 33,
E-post: anders.liljenberg@hhs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera