Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 november 2004

Karolinska Institutets nya professorer 2004

Den 4 november håller Karolinska Institutet en installationshögtid i Berwaldhallen i Stockholm. Vid denna högtid presenteras KIs 37 nya professorer varav nio är adjungerade och en är gästprofessor.

De avgående professorerna avtackas och akademiska priser delas ut, bland annat Lennart Nilsson Award och ett nytt pris till internationellt framstående forskning inom medicinsk pedagogik.

Här nedan är förteckningen över de nya professorerna, adjungerade professorerna och gästprofessorn samt pristagare.

För ytterligare information om evenemanget kontakta ceremonimästaren Agneta von Bahr på telefon 070-688 65 82.


Nya professorer

STAFFAN AHNVE
professor i folkhälsovetenskap, särskilt kardiovaskulär medicin och prevention

ULF ANDERSSON
professor i barnreumatologi

ANDERS ARNER
professor i cellulär muskelfysiologi

ULF BERGERHEIM
professor i urologi

CHRISTER BETSHOLTZ
professor i vaskulär biologi

KENNETH CAIDAHL
professor i klinisk fysiologi

YIHAI CAO
professor i vaskulär biologi, särskilt angiogenesreglering

FRANCESCA CHIODI
professor i värd-parasitinteraktion

JOHAN FROSTEGÅRD
professor i medicin

JAN-INGE HENTER
professor i pediatrisk hematologi och onkologi, med särskild inriktning på immunologiska mekanismer

IRENE JENSEN
professor i personskadeprevention

SVEN-ERIK JOHANSSON
professor i migrationsepidemiologi

OLE KIEHN
professor i neurovetenskap, särskilt neurofysiologi

LUCIE LAFLAMME
professor i skadeepidemiologi och prevention

INGRID LUNDBERG
professor i reumatologi

NIELS LYNÖE
professor i medicinsk etik

EVA MATTSSON
professor i sjukgymnastik

GUNNAR NÉMETH
professor i ortopedi

MIKAEL RHEN
professor i cellulär mikrobiologi

ERIK SONNHAMMER
professor i bioinformatik, med inriktning mot jämförande genomik och analys av proteinfunktion

LARS-ERIK STRENDER
professor i allmänmedicin

MAGNUS SVARTENGREN
professor i yrkes- och miljömedicin

GÖRAN TOMSON
professor i internationell hälso- och sjukvårdsforskning

MATS ULFENDAHL
professor i experimentell audiologi och otologi

ANNA WEDELL
professor i medicinsk genetik särskilt endokrina sjukdomar

HÅKAN WESTERBLAD
professor i cellulär muskelfysiologi

EVA VINGÅRD
professor i personskadeprevention

REGINA WREDLING
professor i omvårdnad


Nya adjungerade professorer

LENNART EMTESTAM
adjungerad professor i dermatologi och venereologi

INGIÄLD HAFSTRÖM
adjungerad professor i reumatologi

ROBERT LÖFBERG
adjungerad professor i gastroenterologi

KLAS MALMBERG
adjungerad professor i kardiologi

NINA REHNQVIST
adjungerad professor i kardiologi

STEFAN SEREGARD
adjungerad professor i oftalmologi

MAGNUS WICKMAN
adjungerad professor i pediatrisk allergologi, med särskild inriktning på epidemiologi

JACEK WINIARSKI
adjungerad professor i pediatrik, med särskild inriktning mot pediatrisk hematologi

ANNA ÅBERG-WISTEDT
adjungerad professor i psykiatri


Ny som gästprofessor

HJALMAR BRISMAR
gästprofessor i experimentell biologisk fysik, särskilt cellens fysik

Pristagare

MED DR AXEL HIRSCHS PRIS
Anders Zetterberg

ERIC K. FERNSTRÖMS PRIS
Johan Ericsson

KAROLINSKA INSTITUTETS PEDAGOGISKA PRIS
Åsa Nilsonne och Göran Sandberg

KAROLINSKA INSTITUTETS PRIS FÖR FORSKNING I MEDICINSK PEDAGOGIK
Henk Schmidt

LENNART NILSSON AWARD 2004
Göran Scharmer

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är Sveriges enda universitet med renodlad medicinsk inriktning. Det är också ett av Europas största centrum för medicinsk utbildning och forskning. Karolinska Institutet utser årligen pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Genom utbildning, forskning och information bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa.

Sök information om professorernas forskning på Karolinska Institutets hemsida

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera