Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 november 2004

Hur kan vi förstå politik?

Förändringsprocesser i omvärlden som globalisering och mångkulturalism tvingar idag samhällsvetenskaperna att ompröva centrala begrepp som nation, folk, samhälle och stat, i ett tillstånd där gamla gränser inte längre är självklara.

Detta gäller i högsta grad ämnet statsvetenskap. Statsvetenskapen tycks dock idag obenägen eller inkapabel att ompröva det centrala begreppet politik för vad som samtidigt antas vara radikalt nya förhållanden. I ljuset av aktuella omvärldsförändringar verkar statsvetenskapen helt enkelt ha svårt att förhålla sig till sitt eget studieobjekt.

Statsvetaren Henrik Enroth argumenterar i sin avhandling vid Stockholms universitet att dylika svårigheter inte har så mycket att göra med processer som globalisering och mångkulturalism i sig. Enroth vill visa att statsvetenskapens synbara svårigheter att göra reda för sitt studieobjekt inte är någon nyhet, och att sådana svårigheter har mer att göra med själva begreppet politik och dess historia under nittonhundratalet än med vad som idag sker omkring oss. Henrik Enroth skildrar hur begreppet politik utformats historiskt i den moderna statsvetenskapen samt hur vår förståelse av politik länge förutsatt ett på förhand givet samhälle, en nation eller ett folk. Medan dessa storheter beskrivits på olika vis har ett grundläggande antagande bestått, nämligen att politiken bara är möjlig och tänkbar på basis av någon sådan på förhand given storhet. Enroth argumenterar att detta antagande idag gör det svårt för statsvetenskapen att ompröva det centrala begreppet politik i ljuset av samtida förändringsprocesser.

Mot bakgrund av den historiska undersökningen av begreppet politik avslutar Henrik Enroth sin studie med att resonera kring hur vi kan förstå politik bortom detta antagande. Han föreslår att statsvetenskapen idag behöver kunna studera politik utan att förutsätta existensen av ett samhälle, en nation, eller ett folk, och istället öppna för ett förutsättningslöst studium av hur sådana storheter skapas.


Doktorsavhandlingens titel: Political Science and the Concept of Politics: A Twentieth-Century Genealogy.

Disputationen äger rum fredagen den 12 november kl. 13.00 i Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Frescati. Opponent är professor John G. Gunnell, State University of New York, Albany, NY.

Henrik Enroth nås säkrast på e-post henrik.enroth@statsvet.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera