Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 november 2004

Handelshögskolan firar 10 år i Riga

SSE Riga (The Stockholm School of Economics in Riga) firar 10-årsjubileum den 5-8 november. Högskolan grundades av Handelshögskolan i Stockholm på initiativ av dess dåvarande rektor Staffan Burenstam Linder. Under ett framgångsrikt decennium har drygt 700 studenter från Estland, Lettland och Litauen examinerats från SSE Riga. 10-årsjubiléet firas under fyra dagar med “öppet hus” för alumni, seminarier och konserter på programmet.

– SSE Riga grundades med syfte att bidra till utvecklingen av de tre baltiska ländernas marknadsekonomier genom att främja entreprenörskap och bedriva högt kvalificerad utbildning i ekonomi. Skolan har sedan sin tillkomst utbildat drygt 700 civilekonomer varav många nått ledande befattningar inom näringsliv och förvaltning i de baltiska länderna. Skolan intar nu en ledande position inom den högre utbildningen i Baltikum, säger Anders Paalzow, rektor vid SSE Riga.

SSE Riga antar varje år 115 studenter till sitt treåriga program “Bachelor of Science in Economics and Business Administration”. Sökandetrycket är mycket stort, det är minst tio sökande till varje plats på programmet. Utbildningen är gratis och öppen för studenter från samtliga baltiska länder. Undervisningsspråket är engelska. Sedan 2002 erbjuder SSE Riga även en tvåårig Executive MBA till personer som varit ute i arbetslivet i minst fem år. Förutom dessa två program bedriver SSE Riga en öppen vidareutbildningsverksamhet.

För att främja entreprenörskap har SSE Riga startat ett “Business Development Laboratory” vars syfte är att främja utvecklingen av nya affärsidéer. I samarbete med TeliaSonera erbjuder SSE Riga “starta-eget-kurser” öppna för allmänheten. Kurserna har givits runt om i Lettland.

– Med SSE Riga har Handelshögskolan, på det sättStaffan Burenstam Linder önskade, kunnat bidra till den ekonomiksa utvecklingen i de baltiska staterna. Som Staffans gamle student och senare efterträdare är detta mycket glädjande. Inför framtiden är SSE Riga en viktig del i HHS:s internationalisering, säger Lars Bergman, rektor vid Handelshögskolan i Stockholm.

SSE Riga ägs till 51 procent av Handelshögskolan i Stockholm, som svarar för management och akademiskt innehåll och till 49 procent av lettiska staten. Skolan stöds av den svenska och lettiska staten samt näringsliv i Baltikum. Mer information om SSE Riga finns på hemsidan: www.sseriga.edu.lv

Kontaktinformation
Anders Paalzow, rektor SSE Riga
Tel: +371-7015 801
E-post: AndersP@sseriga.edu.lv

Lars Bergman, rektor Handelshögskolan i Stockholm
Tel: 08-736 90 12
E-post: lars.bergman@hhs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera