Tema

Nya professorer

Johanna Schiratzki, Gunnar Karlsson och Louise Yngström är nya professorer vid Stockholms universitet

Johanna Schiratzki, rättsvetenskap
Hon disputerade på avhandlingen Vårdnad och vårdnadstvister 1997 och har sedan dess varit verksam här. Hennes forskning är inriktad på rättsfrågor kring barn och migration.
– Min viktigaste uppgift är att få barnrätten accepterad som ett eget forskningsämne.
Barnrätten är ett tvärvetenskapligt område som berör många ämnen och hon betonar vikten av kontaktnät för att utveckla barnrätten.
Johanna Schiratzki undervisar i familjerätt, internationell privaträtt, komparativ rätt och barnrätt. Hon är föreståndare för Institutet för social civilrätt vid universitetet.

Gunnar Karlsson, pedagogik
disputerade i psykologi 1987 med en fenomenologiskt inriktad avhandling. Han är också psykoterapeut och psykoanalytiker. Hans forskning har framför allt bedrivits utifrån ett fenomenologiskt hermeneutiskt perspektiv och har rört såväl kunskapsteoretiska och metodologiska frågor som empirisk forskning om bland annat blinda personers upplevelser. För närvarande är hans forskning framför allt ägnad åt psykoanalysen. Hans senast utgivna bok är Psykoanalysen i ny belysning (2004).

Louise Yngström, data- och systemvetenskap med inriktning mot säkerhetsinformatik
Hennes forskning och undervisning inom informationssäkerhetsområdet är förankrad i ämnet data- och systemvetenskaps teoribildning, där systemteorier ger grund för analys, utveckling och användning av informationssystem på alla nivåer; för idivider, organisationer och samhället. Delområdet säkerhetsinformatik har specificerats och utvecklats för att kunna hantera frågeställningar multidisciplinärt och holistiskt. Tillsammans med doktorander från utvecklingsländer studerar hon hur säkerhetsfrågor kan integreras med själva införandet av IT.

Nya professorer

 lästid ~ 1 min