Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 oktober 2004

Pressinbjudan: Får vi de vårdproffs vi vill ha?

Inbjudan till presskonferens och gästföreläsning med pristagaren till Karolinska Institutets nyinstiftade forskningspris: Onsdag den 3 november kl. 13.30.

Professor Henk G Schmidt, nytänkare och psykolog på Erasmusuniversitetet i Rotterdam, har nyligen tilldelats Karolinska Institutets nya forskningspris på 50 000 euro för sin framstående och banbrytande forskning inom området medicinsk pedagogik. Den 3 november deltar Schmidt i KIs presskonferens kl 13.30 tillsammans med representanter för priskommitté. Drygt en timme senare, kl 15.00, hålls en öppen gästföreläsning på temat “The development of expertise in medicine: Implications for medicial education.” Den 4 november mottar Schmidt priset av KIs rektor Harriet Wallberg-Henriksson i samband med Karolinska Institutets årliga installationsfest i Berwaldhallen.

I stora delar av världen pågår moderniseringar av utbildningar för vårdkategorier som läkare och sjuksköterskor samt beteendevetare, forskare och tandläkare med flera, för att vårdtagare ska få vård som bygger på aktuell kunskap. Översynen utgår bland annat från forskares vetenskapliga arbete om vår kapacitet att lära, problemlösning och förmåga att utvecklas till experter samt hur våra våra färdigheter inom kommunikation, etik och samarbete kan utvecklas. Resultaten av Henk G Schmidts banbrytande forskning har påverkat den medicinska utbildningen över hela världen. Den visar att med rätt pedagogik kan vår inlärningskapacitet förbättras väsentligt.


Presskonferens: 3 november kl. 13.30, KI campus Solna, Nobel Forum, Nobels väg 1, Seminarierum 1.

Öppen gästföreläsning: 3 november kl. 15.00, KI campus Solna, Berzelius väg 3, sal Adam.

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta:

Ordförande i KIs priskommitté, Kirsti Lonka, professor i medicinsk pedagogik på Karolinska Institutet i Stockholm, Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik; LIME. tel: 08-52487004, mobil: 070-8407735, fax: 08-345128, e-post: Kirsti.Lonka@lime.ki.se

Marianne Rynefeldt-Skog, informatör, mobil: 070-321 74 47.

Se även www.ki.se/kiprime för information. På websidan finns bilder för fri publicering.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera