Tema

Öppet hus på Ångströmlaboratoriet

Solgrillade korvar, rymdfysik i köket och shower med flytande kväve. Det är bara några av de nästan 100 programpunkter som erbjuds då Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet öppnar dörrarna för skolor fredagen den 12:e och för allmänhet lördagen den 13:e november.

Shower, demonstrationer, praktiska experiment och föredrag. Listan är lång över de aktiviteter som allmänheten kan ta del av under Öppet hus på Ångströmlaboratoriet. Drygt 300 forskare deltar på olika sätt i aktiviteterna. Vad sägs om att se Van der Graaffs hårresande show, eller göra en rundvandring i atomslöjdens verkstad? Man kan också ta reda på hur man blir astronom eller gå på upptäcksfärd i såpbubblornas underbara värld. Barnen kan bygga satelliter, äta solgrillad korv eller skjuta upp raketer.
– Våra erfarenheter från Öppet hus 2001 var att det blev väldigt lång kö vid barnaktiviteterna, så denna gång har vi utökat dem från femton till ett drygt 40, säger Annika Olsson, projektledare.
Men programmet innehåller något för alla åldersgrupper. Det blir många spännande populärvetenskapliga föredrag om forskningen vid Ångströmlaboratoriet. Några exempel är ”När Einstein räknade fel”, ”Kannibalism i universum” eller ”En värld drogad av olja” som kanske kan lösas i ”Hur slipper vi oljeberoendet?”. Man kan också lyssna på Bengt Feldreich när han intervjuar nobelpristagaren Kai Siegbahn, 80 år och fortfarande aktiv forskare. I en paneldiskussion kommer aktiva energiforskare att diskutera energi med varandra och publiken.
– Energifrågan är väldigt aktuell nu, när anslagen för forskning om alternativa energikällor minskar, säger docent Kristina Edström, en av deltagarna i diskussionen.
En spännande programpunkt äger rum på fältet utanför Ångström, kl. 13.30 på lördagen. Några forskningsavdelningar bildar lag och tävlar med riktiga raketer lastade med ägg, som ska komma ner i fallskärm – hela?.
– Juryn består av personal från rymdstyrelsen, som sponsrat raketerna. Det blir otroligt spännande, säger Annika Olsson.

Mer information och program: http://www.angstrom.uu.se/oppethus_2004/oppet_2004.html

Närmare upplysningar lämnas av docent Annika Olsson, tfn 018-471 5904, 070-215 8187

Öppet hus på Ångströmlaboratoriet

 lästid ~ 1 min