Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 oktober 2004

Ökad risk för hjärtinfarkt hos kvinnliga diabetiker

Färre kvinnor än män drabbas av hjärtinfarkt. Skillnaden mellan kvinnor och män är dock mindre bland diabetiker. En avhandling från Sahlgrenska akademin visar att det kan bero på att kvinnliga diabetiker redan innan de fått sjukdomen har fler riskfaktorer för hjärtinfarkt än andra kvinnor.

Diabetiker har två till fyra gånger högre risk att drabbas av hjärtinfarkt jämfört med icke-diabetiker. Kvinnor med diabetes är särskilt drabbade. Forskarna har inte vetat varför skillnaden mellan diabetiker och icke-diabetiker är större bland kvinnor än bland män. Överläkare Annika Dotevall har därför i sitt avhandlingsarbete undersökt varför kvinnor med diabetes förlorar det skydd mot hjärtinfarkt som kvinnor utan diabetes har jämfört med män.

– Resultaten visar att förhöjda nivåer av blodfettet triglycerid, övervikt, högt blodtryck och låg fysisk aktivitet ökade risken för friska kvinnor i medelåldern att utveckla diabetes. Även lätt förhöjda halter av triglycerider, det vill säga nivåer som normalt inte anses indikera ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, medförde betydligt ökad risk för diabetes oberoende av vikt, blodtryck och fysisk aktivitet, säger Annika Dotevall.

Vidare var bukfetma, höga nivåer av triglycerid och låga nivåer av det goda kolesterolet HDL – det vill säga störningar som talar för en rubbad energiomsättning – betydligt vanligare hos kvinnliga diabetiker med infarkt än hos övriga kvinnor. Resultaten visar även tecken på ett förändrat immunförsvar mot det onda kolesterolet LDL och en mer uttalad inflammation hos kvinnor med diabetes och/eller hjärtinfarkt jämfört med friska kvinnor.

– Diabeteskvinnor utan hjärtinfarkt hade en riskfaktorprofil som mer liknade infarktkvinnorna än de friska kvinnorna, säger Annika Dotevall.

Vid akut hjärtinfarkt utvecklade kvinnliga diabetiker signifikant oftare allvarliga EKG-förändringar än kvinnor utan diabetes. Diabeteskvinnorna hade också sämre prognos, medan skillnaden mellan män med och utan diabetes var mindre tydlig.

Höjda riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom hos kvinnliga diabetiker, redan innan sjukdomen diagnostiseras, kan bidra till den ökade hjärtinfarktrisken hos dessa kvinnor. Vidare skulle fynden i studien kunna tala för att diabetes påverkar hjärtats kranskärl olika hos kvinnor och män.

– Det är därför viktigt att i studier av diabetes och hjärtsjukdom analysera kvinnor och män var för sig.

Avhandlingen är skriven av:
överläkare Annika Dotevall, telefon: 031-343 40 84, 031-26 15 01, 0739-79 86 18, e-post: annika.dotevall@vgregion.se

Handledare:
professor Annika Rosengren, telefon: 031-343 40 86, e-post: annika.rosengren@hjl.gu.se

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, hjärt-kärlinstitutionen
Avhandlingens titel: Women, diabetes and coronary heart disease
Avhandlingen försvaras fredagen den 29 oktober, klockan 9.00, Centralklinikens aula, SU/Östra sjukhuset, Göteborg

Kontaktinformation
Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
telefon: 031-773 38 69, mobiltelefon: 070-775 88 51
e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera