27 oktober 2004

Träbågar runt jordklotet

Jan Nyström, Olle Hagman och Micael Öhman spänner träbågen och etablerar samarbete med Nya Zeeland. En förfrågan om projektidéer från branschinstitutet WQI Limited har resulterat i att svenska träforskare från Luleå tekniska universitet går in och hjälper träindustrin på Nya Zeeland.Konkret handlar arbetet om att mäta färg, form och fiberriktning på den alltmer växande volymen av Nya Zeelands inhemska tall, Pinus Radiata.

Grunden till projektsamarbetet lades redan 1984 vid en studieresa då bland annat Australien och Nya Zeeland besöktes. Rapporten som skrevs efter resan – “Träteknik på öar i söderhavet” – var kanske inte så allvarligt menad då, men genom åren har ett antal av våra studenter genomfört sin praktik på öarna och ömsesidigt berikande forskningssamarbeten har genomförts.

– Nu går vi vidare och säljer uppdragsforskning baserad på vårt unika kunnande till dem, säger Olle Hagman, som ska tillbringa tre månader i Rotorua.

Han ska även delta i utvärderingen av den stora forskningssatsning Nya Zeeländarna gjort på trä, en satsning som fått namnet Wood Quality Initiative.

– Vårt kunnande om skanning, smarta sensorer och dess interaktion med trä gör oss till exklusiva partners, säger Jan Nyström, seniorforskare vid LTU:s avdelning för träteknologi i Skellefteå, som redan under sin doktorandtid exporterat detta kunnande till USA.

Det ena projektet, som fått namnet Deformation prediction by green shape and light scatter, har som mål att sortera fram stockar som kommer att ge raka plankor när de ska användas.
Det andra – Colour calibration within the stem of Radiata pine – handlar om att förutsäga färg på slutprodukter gjorda av Pinus Radiata med hjälp av färganalys av stockarna.

Upplysningar: Olle Hagman, tel. 0910-58 53 10, olle.hagman@tt.luth.se eller Jan Nyström, tel. 0910-58 53 06, jan.nystrom@tt.luth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera