Tema

Människan i framtiden

Institutet för framtidsstudier avslutar forskningsprogrammet Människan i framtiden med en konferens den 23 november kl. 13.00 – 17.00 i Hörsalen plan 3, Kulturhuset, StockholmVi inbjuder politiker, opinionsbildare och allmänhet till en diskussion om tillväxt, välfärd och medborgarskap i framtiden.

Institutet för Framtidsstudier är en oberoende stiftelse under Utbildningsdepartementet och leds av en
styrelse som representerar olika samhällssektorer, samt en verkställande direktör. För närvarande är mer än 20 forskare och forskningsassistenter verksamma inom forskningsprogrammet Människan i framtiden.

Institutet har till uppgift att bedriva framtidsstudier och annan verksamhet för att därigenom stimulera till en bred och öppen debatt om framtida hot och möjligheter i samhällsutvecklingen. Institutet har under de senaste åren arbetat med ett befolkningsperspektiv på framtiden
som är globalt, nationellt och regionalt, men som också tar utgångspunkt från den enskilda människans resurser och handlingsutrymmen.


Program

13.00 – 14.15 Inledning
Joakim Palme, VD Institutet för Framtidsstudier,
professor sociologi

Framtidsteater I

Iwa Bohman och Peder Falk

Panel 1
Var kommer barnen in? Kvinnor och män i framtidens familjer
Diskussionsledare: Christina Florin, professor historia, Institutet för Framtidsstudier• Kristina Hultman, journalist, v ordf Demokratiinstitutet, Sundsvall• An-Magritt Jensen, professor sociologi, Trondheims universitet• Stefan Attefall, riksdagsman Kristdemokraterna

14.15 – 14.45 Kaffepaus

14.45 – 16.40 Panel 2
6-8 regioner, eller Hela Sverige ska leva?
Diskussionsledare: Erik Westholm, professor kulturgeografi, Institutet för Framtidsstudier• Maud Olofsson, partiledare Centerpartiet• Jan Edling, näringspolitisk expert LO• Gunnel Forsberg, professor kulturgeografi, Stockholms universitet

Framtidsteater II
Iwa Bohman och Peder Falk

Panel 3
Får Sverige plats i världen?
Diskussionsledare: Thomas Lindh, professor nationalekonomi, Institutet för Framtidsstudier• Göran Rosenberg, författare och journalist• Mohammad Fazlhashemi, docent idéhistoria, Umeå universitet• Lena Sommestad, miljöminister

16.40 – 17.00 Avslutning
Carl Tham, ambassadör, styrelseordförande Institutet för Framtidsstudier
Joakim Palme, VD Institutet för Framtidsstudier, professor sociologi

17.00 – 17.30 Mingel, vin och snacks

Kontaktinformation
Frågor

Besvaras av Torbjörn Lundqvist,
torbjorn.lundqvist@framtidsstudier.se
tel. 08-402 12 33

Anmälan
Eva Brömsegård, fokus@framtidsstudier.se tel. 08-402 12 44 eller fax 08-24 50 14 senast 9 november. Anmälan är bindande.Konferensen är kostnadsfri, men förhandsanmälan krävs då deltagarantalet är begränsat. Deltagarförteckning samt slutrapport från forskningsprogrammet
kommer att delas ut i samband med konferensen.

Människan i framtiden

 lästid ~ 1 min