Artikel från Polarforskningssekretariatet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 oktober 2004

POLARICED- svensk modern polarforskning 20 år

En heldag med seminarier och utställning – POLARICED.

2004 fyller Polarforskningssekretariatet 20 år som myndighet. Under dessa år har de svenska forskningsintressena byggts upp och stärkts nationellt och internationellt. För att uppmärksamma detta arrangeras en heldag med seminarier och utställning – POLARICED.

Inom polarforskningen pågår en aktiv dialog mellan olika discipliner och forskningen är starkt kopplad till globala miljö- och klimatrelaterade frågor. Under POLARICED-dagen belyses fyra teman som sätter polarforskning i ett omvärldsperspektiv. Efter varje seminarium följer ett öppet samtal där publiken inbjuds att delta. Moderator är Henrik Ekman, SVT.

Dessutom kommer några av de konstnärer som deltagit i Polarforskningssekretariatets expeditioner att visa sina verk under POLARICED-dagen: Karin Rehnqvist, Efva Lilja, Johan Petterson, Gerry Johansson, Lars Lerin och Hans Strand.

Mediarepresentanter är välkomna till POLARICED, torsdagen den 28 oktober på Färgfabriken, Lövholmsbrinken 1, Stockholm.

Program
10.00-10.30 Inledning. Anders Karlqvist/chef Polarforskningssekretariatet. Jan Åman/intendent Färgfabriken.

10.30-12.00 Vårt gemensamma ansvar – global politik och långsiktig utveckling. Anna Nilsson/miljöetisk analytiker, Roburs miljöetiska fonder. Aant Elzinga/professor emeritus vetenskapsteori, Göteborgs universitet.

12.00-12.30 Lunchpaus

12.30-13.30 Polarforskning i dialog – extreme environments. Maria Nyström/docent ARK 3, Lunds tekniska högskola.

13.30-15.30 Den centrala frågan: klimatförändringar. Michael Tjernström/professor meteorologi, Stockholms universitet. Marianne Lilliesköld/klimatforskare, Naturvårdsverket. Pär Holmgren/ meteorolog, SVT.

15.30-17.00 Polarforskning och liv. Den biologiska mångfalden och det samhällsvetenskapliga perspektivet. Hugh Beach/
professor kulturantropologi, Uppsala universitet. Sverker Sörlin/professor miljöhistoria, KTH.

Välkomna!

Kontaktinformation
Ytterligare information om POLARICED och om Polarforskningssekretariatets 20-års jubileum lämnas av Eva Grönlund, tel 070-344 92 51, och Sofia Rickberg, tel 070-344 92 65.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera