Tema

Inbjudan presskonferens – Svensk elfältsforskning granskad

Presskonferens måndag 1 novHälsoeffekter av elektromagnetiska fält – håller forskningen i Sverige måttet?

Användningen av mobiltelefoner tycks bara öka och vi omges också dagligen av många andra olika typer av elektromagnetiska fält. Hur vår hälsa eventuellt påverkas av dessa är en högaktuell diskussion. Det pågår runt om i världen omfattande forskning på området, så även i Sverige.

I början av året fick Vetenskapsrådet i uppdrag av regeringen att analysera och värdera forskningen kring hälsoeffekter av elektromagnetiska fält ur ett internationellt perspektiv.* Rapporten kommer att bli klar och lämnas till regeringen den 1 november. Samtidigt presenteras resultaten vid en presskonferens.

Rapporten har utarbetats av en oberoende expertgrupp med representanter från olika vetenskapsområden. De har under året analyserat, värderat och dragit sina slutsatser mot bakgrund av den pågående internationella kunskapsuppbyggnaden på området. Gruppen har samrått och diskuterat med en rad parter, berörda finansiärer, myndigheter, organisationer och vissa forskare. Mer information finns på Vetenskapsrådets hemsida www.vr.se, under ”Ämnesövergripande”.

Presskonferens tid & plats
Måndag 1 november, kl 9.00-ca 9.40
Vetenskapsrådet, Regeringsgatan 56, Stockholm, sal Berzelius
(Presslegitimation fordras)

Medverkande
Från expertgruppen:
Göran Grimvall, professor i fysik, Kungliga tekniska högskolan
Georg Lindgren, professor matematisk statistik, Lunds universitet
Kenneth Nilsson, professor i cellpatologi, Uppsala universitet
Deltar gör även gruppens rådgivare i etiska frågor Elisabeth Gerle, docent i etik, Lunds universitet.


* Uppdraget i sin helhet: ”Vetenskapsrådet skall i samråd med berörda forskningsfinansiärer, myndigheter och branschföreträdare utarbeta en analys över forskningen inom området hälsoeffekter av elektromagnetiska fält samt värdera den nationella forskningens kvalitet och inriktning i ett internationellt perspektiv. Rådet skall också mot bakgrund av analysen bedöma behovet av nationell forskning inom området samt ge förslag till inriktning av den nationella forskningen. Uppdraget skall redovisas senast den 1 november 2004.” (Ur Vetenskapsrådets regleringsbrev 2004)

Kontaktinformation
Anmälan & kontaktperson presskonferens
Kajsa Eriksson, presschef
Kajsa.Eriksson@vr.se, 08-546 44 216, 0733-66 62 16

Inbjudan presskonferens – Svensk elfältsforskning granskad

 lästid ~ 1 min