Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 oktober 2004

Fluglarver utmärkt alternativ till antibiotika för behandling av sår

I takt med att multiresistenta bakterier blir vanligare letar forskarna efter alternativa behandlingsmetoder. En avhandlig från Sahlgrenska akademin visar att fluglarver som appliceras i kroniska sår är en nygammal metod som effektivt läker såren.

Kroniska sår är ett mycket stort samhällsekonomiskt problem som konsumerar en stor del av sjukvårdsresurserna. Vården av dessa kostar uppskattningsvis två miljarder kronor per år i Sverige. I takt med att andelen äldre i befolkningen blir större ökar också antalet mycket svårbehandlade sår. En viktig framtidsfråga är därför att finna effektiva och enkla behandlingsmetoder. Fluglarvsbehandling är en gammal behandlingsmetod, som har visat sig kunna vara ett gott behandlingskomplement även i modern sårvård.

– Fluglarvsbehandling går till så att nykläckta fluglarver appliceras i kroniska sår under tre dygn. I såret livnär de sig på död vävnad. Larverna gör dessutom rent och har också en antibakteriell och läkningsstimulerande effekt, säger leg läkare Hélène Wolff som skrivit avhandlingen.

Metoden var vanlig i USA under 1930-talet och användes då framförallt till sår med benröta. Men metoden föll i glömska när antibiotika introducerades på 1940-talet.

– Nu har vi istället problem med multiresistenta bakterier, där vanlig antibiotika inte längre räcker till. Fluglarvsbehandling är ett miljövänligt alternativ till syntetiska bredspektrumantibiotika, säger Hélène Wolff.

Fluglarvarna renar såren effektivt från död vävnad. Det är viktigt eftersom död vävnad i sår är en grogrund för bakterier och hindrar sårläkningen. De metoder som hitintills har funnits för att få bort död vävnad är kirurgi eller ett slags förband som långsamt luckrar upp vävnaden. Vid behandling med fluglarver utnyttjas det faktum att fluglarverna livnär sig på den döda vävnaden och lämnar den friska vävnaden ifred.

– I avhandlingen visas att larverna inte har några käkar utan löser upp den döda vävnaden med hjälp av proteinnedbrytande enzym som de utsöndrar. De suger sedan upp den upplösta vävnaden och rengör på detta vis såret selektivt, snabbt, oblodigt och mestadels smärtfritt, säger Hélène Wolff.

Behandling med larver behöver inte anläggas av läkare utan kan lätt appliceras av sjuksköterskor och undersköterskor inom öppenvård och äldreomsorg. Eftersom fluglarvsbehandling utgörs av en terapi med levande materia krävs en ständig tillgång på larver av hög kvalitet. Hélène Wolffs forskargrupp har därför också tagit fram en snabb, pålitlig och effektiv metod för att föda upp fluglarver som är säkra att använda till behandling av sår.

Avhandlingen är skriven av:
Leg läkare Hélène Wolff, telefon: 031-342 10 00, e-post: helene.wolff@vgregion.se

Handledare:
Docent Carita Hansson, telefon: 031-342 10 00, e-post: carita.hansson@vgregion.se

Avhandlig för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för särskilda specialiteter, avdelningen för dermatologi och venereologi
Avhandlingens titel: Studies of Chronic Ulcers and Larval Therapy
Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
telefon: 031-773 38 69, mobiltelefon: 070-775 88 51
e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera