Tema

Vetenskaplig konferens om biostatistik

Biostatistik är ett lovande forskningsområde i Sverige på grund av väluppbyggda befolknings- och sjukdomsregister. Som första medicinska fakultet i Sverige satsar nu Karolinska Institutet på att bygga upp en vetenskaplig profil inom biostatistikområdet, vilket har stor potential att stärka svensk medicinsk forskning internationellt.

Den växande mängden information som genereras via nationella register inom den kliniska vardagen och i molekylärbiologernas laboratorier ställer den medicinska forskningen inför nya utmaningar. Effektivare studieupplägg och nya data-analytiska verktyg utvecklas i rask takt, samtidigt som informationens mångfald inför nya element av subjektivitet i tolkningen.

Välkommen till ett minisymposium om ”Modern statistisk metodik inom medicinsk forskning”, som ingår i Nobelstiftelsen serie ”Frontiers in Medicine”.
DATUM: Torsdag den 21 och fredag den 22 oktober. LOKAL: Nobel Forum, Karolinska Institutet, Solnavägen 1.

Hör om vad som pågår på forskningsfronten inom bland annat statistisk genetik och bioinformatik samt om användningen av informationen i svenska nationella register.

Lyssna på Sir David Cox torsdagen den 21 oktober kl. 10.
Sir David Cox är från Oxford och har tilldelats sin adliga titel för sina vetenskapliga prestationer. ”Cox modellen för överlevnad”, som är den mest använda metoden världen över för att beräkna sjukdomsprognos, är framtagen av honom.

Övriga inbjuda föreläsare kommer från Cambridge, Harvard, Seattle och Berkeley och är alla internationellt ledande inom sina respektive områden.

I anslutning till symposiet håller institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) ”Biostatistics Open Day” i Wargentinhuset på torsdag den 21 oktober kl. 15.00. Här finns det möjlighet att träffa och intervjua Sir David Cox m.fl.

För programmet och information om forskarna som deltar på seminariet:
http://www.meb.ki.se/biostat/seminars/information/2004/october_21_22_en.html

Kontaktinformation
För mer information kontakta: Juni Palmgren, professor i biostatistik vid Karolinska Institutet och vid Stockholms universitet. Tel: 08-524 86120, 08-16 45 57, mobil: 070-777 44 54, e-post: : juni.palmgren@meb.ki.se

Vetenskaplig konferens om biostatistik

 lästid ~ 1 min