Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 oktober 2004

Praktiken i folkhälsopedagogisk utbildning skärskådas i ny avhandling

Teorierna från utbildningen omsätts inte alltid på ett bra sätt när studenter från det folkhälsopedagogiska programmet är ute och praktiserar. Det menar Leif Karlsson, som förra veckan disputerade på avhandlingen “Folkhälsopedagogen söker legitimitet: Ett möte mellan pedagogik och verksamhetsförlagd utbildning.” Han har gått sin doktorandutbildning vid lärarutbildningen på Malmö högskola.

Det folkhälsopedagogiska programmet är ett relativt ungt program på högskolan i Kristianstad. Det leder inte till en yrkesexamen på motsvarande sätt som lärarprogrammet men ger dubbel kandidaträtt i folkhälsovetenskap och pedagogik. Efter utbildningen är det tänkt att studenterna ska arbeta med folkhälsoarbete som folkhälsoplanerare.

Leif Karlssons studie bygger på intervjuer med 24 studenter som gjorde sin verksamhetsförlagda del av utbildningen, det vill säga praktiserade ute i arbetslivet. Många av dem arbetade med enskilda projekt, till exempel att stimulera en rökfri generation och att stärka invandrarkvinnors självkänsla. Närmare en tredjedel praktiserade i utlandet.

Studien berör den verksamhetsförlagda utbildningens betydelse för lärandet, huruvida de pedagogiska teorierna har betydelse för det hälsofrämjande arbetet och hur studenterna uppfattar arbetet som folkhälsopedagog. Leif Karlsson studerade också relationen mellan studenten och den plats de gjorde sin praktik på och fann både studenter som var mycket positiva och sådana som var mycket kritiska.

– Det finns studenter som inte förstår eller använder de teorier de lärt sig under sin verksamhetsförlagda tid, men också de som i högsta grad gör det. De använder också arbetsplatsen för att fundera mer över om och hur teorierna stämmer. Många studenter framhäver sin egen betydelse. Det är som om arbetsplatserna lever i ohöljt mörker och ska upplysas, menar de.

Kontaktinformation
För mer information; kontakta Leif Karlsson 044-20 40 68 eller via mail leif.karlsson@hv.hkr.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera