Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 oktober 2004

Ny magisterkurs i arbetslivsinriktad rehabilitering ska få tillbaka långtidssjuka till arbetslivet

En magisterutbildning i arbetsinriktad rehabilitering startar vid Karolinska Institutet i januari 2005. Den nya utbildningen kommer att fokusera på att få tillbaka långtidssjukskrivna i arbete.

Utbildningen syftar till att ge kunskap om de sjukdomar som är de vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivning. I dag finns ett bara ett fåtal rehabiliteringsutbildningar och ingen är speciellt inriktad på långtidssjuka. Förhoppningen är att kunna undvika att minskningen av antalet långtidssjukskrivna sker på bekostnad av ett ökande antal förtidspensioner.

– Rehabutbildningen som vi nu startar vid vår institution på Danderyds sjukhus ska vara både mer omfattande än de rehabutbildningar som finns idag och ge djupare kunskaper i ämnet. För Karolinska Institutet är folkhälsoarbetet en av våra absolut viktigaste uppgifter, säger Harriet Wallberg-Henriksson, rektor för Karolinska Institutet.

Underlätta återgång till arbete
Utbildningen riktar sig i första hand till dem som arbetar med rehabilitering inom sjukvården. Den kommer bland annat att omfatta sjukskrivningslära från medicinsk, juridisk, social och psykologisk synpunkt. Betydelsen av arbetsorganisation och ledarskap kommer att diskuteras, liksom etiska och samhälleliga aspekter på sjukskrivningsproblematiken. Utbildningen ska också ge grundläggande färdigheter i psykoterapeutiska tekniker som kan användas för rehabilitering.

Utbildningen är på halvtid och pågår i två år. Resterande 50 procent förväntas deltagarna arbeta med klinisk rehabilitering. De utbildade rehabterapeuterna förväntas hjälpa den sjukskrivande läkaren att bedöma hur rehabiliteringen bäst ska läggas upp i varje enskilt fall, och de ska också kunna organisera gruppterapier och följa upp patienterna, allt i syfte att underlätta återgång till arbete.

Struktur och vetenskapliga metoder
Nytillskottet av långtidssjukskrivna minskar och regeringens mål att halvera antalet sjukskrivna till år 2008 verkar vara på väg att uppnås. Men fortfarande är nästan en kvarts miljon människor sjukskrivna. De behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet.

Arbetslivsminister Hans Karlsson:
– Jag välkomnar en utbildning av den här typen. Den kan bidra till att få till stånd en effektivare arbetslivsinriktad rehabilitering för långtidssjukskrivna. Med rätt form av rehabilitering och olika stödåtgärder bör många av dessa kunna återgå till heltids- eller deltidsarbete.

Samtidigt har försäkringsorganisationen AFA i sina omfattande arbetsmiljöprogram som mål att ta fram väl fungerande rehabiliteringsmetoder och skapa en struktur för detta arbete.

– Bristen på strukturerad rehabilitering är ett allvarligt problem för både små och stora organisationer. De behöver en “rehabiliteringsgeneralist” som kan bistå dem med ett brett kunnande om verkningsfulla rehabiliteringsmetoder, säger Gunnar Söderberg, ansvarig för AFAs förebyggande verksamhet och vice VD AFA.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:

Rektor för Karolinska Institutet, Harriet Wallberg-Henriksson, nås via sin pressekreterare Sabina Bossi, tel 08-524 838 95, mob 070-224 38 95.

Arbetslivsminister Hans Karlsson, nås via sin pressekreterare Åsa Gunnarsson, tel 08-405 12 65, mob 070-267 84 26.
Ansvarig för AFAs förebyggande verksamhet och vice VD AFA Gunnar Söderberg, mob 070-892 85 70.

Kursansvariga för den nya rehabiliteringsutbildningen, professor Marie Åsberg mob 070-572 45 06 och professor Åke Nygren, mob 070-522 22 50.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera