Artikel från vr_admin

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 oktober 2004

Allt viktigare roll för FOI i internationella fredsfrämjande insatser

Inom ramen för NATO:s partnerskap för fred, där bl a Sverige finns med, träffas den 14 och 15 oktober experter och beslutsfattare från 18 länder i Umeå. Detta är startskottet i ett ökat internationellt samarbete för att minska risken för att soldater och civila lider skada av risker i miljön vid fredsfrämjande insatser. Fem länder går i täten för arbetet: Frankrike, Sverige, Storbritannien, Österrike och Finland.

För det nya svenska försvaret är internationella fredsfrämjande insatser mycket viktiga. Fred och säkerhet är en gemensam internationell angelägenhet. När insatser ska genomföras i samarbete mellan länder behövs gemensamma former för att skydda dem som ska jobba i fält från risker i miljön. Erfarenhet från internationella insatser visar att hälsorisker som t ex föroreningar, otjänligt vatten och smittsamma sjukdomar kan hanteras bättre.

– Sverige ligger i framkant när det gäller kunskap om vilka risker som människor utsätts för i samband med internationella insatser, säger Christer Widgren på Försvarsmakten. Det är en kunskap som är viktig för oss i Sveriges försvar, men också för våra internationella kollegor. När vi ska jobba tillsammans med styrkor från andra länder i insatser Bosnien, i Kongo eller på andra platser är rätt utbildning och utrustning grundläggande för att undvika hälsoproblem på plats eller vid hemkomst.

Vid FOI NBC-skydd i Umeå bedriver man forskning kring miljö- och hälsorisker i förorenade miljöer såväl i Sverige som i internationella insatsområden. När det svenska försvaret deltog i en insats för att hålla en FN-flygplats i Kongo sattes hälso- och sjukvårdsfrågor i fokus i Försvarsmaktens planering, rekognosering och utbildning för att säkra personalens hälsa under missionen. FOI:s kunskaper var ett viktigt stöd i detta arbete liksom vid Räddningsverkets insatser i Afghanistan och Sudan. Kunskaperna är åter dagsaktuella när vi nu ska skicka svenska trupper till Bosnien igen.

– Vi är glada att få samarbeta med FOI och andra kompetenta partners i dessa viktiga frågor, säger Kjell Larsson, chef för utlandsverksamheten på Räddningsverket. Ämnet är högaktuellt och passar väl in i Räddningsverkets uppdrag och prioriteringar. Nils Förander på Folke Bernadotteakademin välkomnar den breda internationella uppslutningen.

– Ökad samverkan vid fredsfrämjande insatser är synnerligen angeläget och är vår kärnverksamhet, menar Nils Förander.

– Försvarspropositionen innebär att FOI:s roll stärks, inte minst när det gäller vårt stöd i internationella insatser, säger Åke Sellström, chef för FOI:s avdelning för NBC-skydd i Umeå. Vi på FOI är en ledande kunskapskälla och ser det som en viktig uppgift att bidra till att vi mellan länder bättre kan lära av varandra och agera mer likartat i de här frågorna. Det ger ett bra stöd i försvarets utveckling mot internationella insatser både i Sverige och i omvärlden.

FAKTA
Workshopen organiseras av FOI tillsammans med Defence R&D Canada (den kanadensiska motsvarigheten till FOI), Försvarsmakten, Räddningsverket, Socialstyrelsen och Folke Bernadotteakademin.

Inom NATOs partnerskap för fred arbetar man bland annat med frågan hur man på bättre sätt kan skydda människor mot risker i miljön i samband med internationella insatser.
NBC-skydd = Skydd mot nukleära, biologiska och kemiska stridsmedel och risker.

Kontaktinformation
Kontaktpersoner:
Åsa Ivarsson, presskontakt FOI, 073-444 77 55, asa.ivarsson@foi.se
Åke Sellström, FOI, tel: 070-3248705, ake.sellstrom@foi.se
Christer Widgren, Försvarsmakten, tel: 08-788 79 24, christer.widgren@hkv.mil.se
Birgitta Liljedahl, FOI, tel: 070-9277340, birgitta.liljedahl@foi.se

Åke Sellström och Birgitta Liljedahl från FOI samt Christer Widgren och Clas Ivgren från Försvarsmakten står till förfogande för frågor och kommentarer från media på plats vid FOI NBC-skydd på Cementvägen 20 i Umeå den 14 oktober kl 8.30.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera