Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 oktober 2004

Umeå universitets årshögtid 2004

Vid årshögtidens ceremoni lördagen den 30 oktober promoveras 11 hedersdoktorer, 23 professorer installeras och 13 vetenskapliga pris utdelas.

Ceremonin startar klockan 17.00 i Aula Nordica och beräknas vara färdig vid 19-tiden. I direkt anslutning följer en bankett i restaurang Universum.

Högtidligheterna startar emellertid redan den 28 oktober. Under torsdag, fredag och lördag håller årets hedersdoktorer, pristagare och professorer var sin högtidsföreläsning. Allmänhet och media är välkomna till samtliga föreläsningar. Varje föreläsning är omkring 25 minuter.

Bland årets hedersdoktorer märks bland andra:
Professor Curt D Furberg, skellefteåsonen som är en internationell förgrundsgestalt inom hjärt-kärl-forskningen och ett föredöme när det gäller vetenskapligt förhållningssätt och civilkurage för generationer av forskare. Furberg var även en av de första som disputerade vid Umeå universitet.
Arne Isacsson, professor emeritus, känd akvarellmålare som även gjort betydande insatser som pedagog inom det konstnärliga utbildningsfältet.
Krister Olsson, entreprenör, majoritetsägare och arbetande styrelseordförande inom Balticgruppen. Olsson har bland annat lagt ner ett stort engagemang och mycket resurser på att utveckla Umeås stadsmiljöer, näringsliv och kulturliv.
Lettice Rutashobya, professor i entreprenörskap. Hon är Umeå universitets första kvinnliga afrikanska hedersdoktor.

Fredag den 29:e hålls en förövning inför ceremonin i Aula Nordica klockan 09.30 – 11.30. Festföremålen kommer att delta. Media är välkomna att närvara.

Program för högtidsföreläsningar och festskrift finns på:
http://www.umu.se/infoenheten/promotion/arshogtid.html

Samtliga hedersdoktorer, professorer och pristagare presenteras i festskiften. Alla texter och bilder är fria för nedladdning och publicering. Bildkvalitén varierar, några originalbilder är tyvärr lågupplösta.

Kontaktinformation
Kontaktperson:
Gunvor Larsson, ceremonimästare, Umeå
Tel. 090-786 77 76
Mobil: 070-593 70 89
E-post: gunvor.larsson@adm.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera