Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 oktober 2004

Nytt datorprogram ger uppgifter om fysisk belastning i en tänkt arbetsplats

Produktiviteten i ett företag påverkas inte bara av de arbetsmetoder man använder i företaget utan i stor utsträckning också av vilken prestation människorna utför. Om metoderna är valda så att belastningen blir för hög så sjunker prestationen och produktiviteten blir inte den förväntade. Jonas Laring har i ett doktorsarbete på Chalmers utvecklat ett analysprogram som dels ger svar på hur lång tid ett arbete kan komma att ta dels hur stor den fysiska belastningen kan bli.

MTM (Metod – Tid Mätning) har länge ansetts vara ett verktyg för “Taylorismen” att i detalj styra arbetarna i industriell produktion. Jonas Laring, visar i sin doktorsavhandling att MTM istället kan vara ett hjälpmedel för att analysera produktivitet och ergonomi i en planerad arbetsplats. Den insikt som en MTM-analys ger i hur ett arbete kommer att kunna bli i en skissad arbetsplats är en god grund för att också uppskatta vilken den fysiska belastningen kommer att bli.

Med hjälp av en skiss över en blivande arbetsplats kombinerat med erfarenhet och fantasi kan några få uppgifter läggas in i det nya analysprogrammet ErgoSAM som Laring utvecklat. SAM är en lättanvänd MTM-metod som utvecklades redan under 80-talet och det nya ErgoSAM ger inte bara svar på hur lång tid ett arbete kan komma att ta utan även hur stor den fysiska belastningen kan bli. Om det visar sig att belastningen blir för stor har man möjlighet att åtgärda problemen innan investeringen görs och på så vis spara både pengar, mänskligt lidande och sjukskrivningsdagar.

I avhandlingen påpekar Jonas Laring att det finns få metoder att tillgå där man på ett enkelt och praktiskt sätt kan bedöma ergonomin i en arbetsplats när det inte går att studera en person som jobbar i den. Alternativet är att en industriergonom studerar skissen på arbetsplatsen och ger sina synpunkter utifrån erfarenhet av analyser gjorda på befintliga arbetsplatser. Företaget kan också köpa in och lära sig använda relativt dyra och komplicerade programvaror för simulering.

ErgoSAM kan användas av en produktionstekniker som är ergonomiskt intresserad och som fått tre dagars utbildning utöver vad som behövs för att behärska SAM. Programmet är en tillämpning för att utvärdera tankarna i avhandlingen kring en mer komplett metod bestående av ett enkelt CAD program, i vilket arbetsplatsen kan skissas. Till detta kopplas ett expertprogram, som kan göra en djupare analys av den belastning det i SAM beskrivna arbetet kan orsaka. Utvecklingen är gjord i samarbete med Arbetslivsinstitutet Väst, MTM föreningen i Norden, Volvo Personbilar och ITT Flygt i Emmaboda.

Avhandlingen “Ergonomic Workplace Design Analysis: Development of a tool for enhanced productivity.” försvaras vid en offentlig disputation på Chalmers den 15:e oktober kl. 13.00 i Hörsal HA2 på Hörsalsvägen 4 i Göteborg.

Kontaktinformation
Mer information:
Jonas Laring, Institutionen för produkt- och produktionsutveckling/Människa tekniksystem, Chalmers
Jonas Laring arbetar på Arbetslivsinstitutet Väst,
tel: 0706 88 40 75,
e-post: jonas.laring@arbetslivsinstitutet.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera