Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 oktober 2004

Större risk att barn till mammor över 40 dör i magen eller som nyfödda

Kvinnor som föder barn efter 40 år löper större risk av att drabbas av graviditetskomplikationer än yngre kvinnor. Dessutom ökar risken att barnet dör i magen eller i nära anslutning efter förlossningen. Det visar en studie utförd vid Sahlgrenska akademin.


Kvinnor i Sverige, liksom i många andra länder, föder barn allt senare i livet. Idag är moderns snittålder i Sverige vid första barnets födelse 29 år och det är inte längre ovanligt att kvinnor över 40 blir mammor. Andelen kvinnor som föder barn efter 40-årsdagen har fördubblats sedan början på 80-talet. Att missfallsrisken ökar och att det är svårare att bli gravid högre upp i åldrarna har länge varit känt, men kunskapen om hur utgången av graviditeten påverkas av mammans ålder har varit liten.

I en studie från avdelningen för obstetrik och gynekologi vid Sahlgrenska akademin i Göteborg har resultatet av alla graviditeter i Sverige mellan 1987-2001 analyserats. Totalt handlar det om knappt 1.6 miljoner graviditeter. Graviditetskomplikationer och utgången av graviditeterna hos kvinnor i åldrarna 40-44 år och 45 år eller äldre studerades särskilt och jämfördes med kvinnor i åldern 20-29 år som födde barn under samma period. Undersökningsresultaten publiceras i oktobernumret av den amerikanska tidskriften Obstetrics and Gynecology.

Sammanfattningsvis visar den mycket omfattande studien att fler barn till kvinnor mellan 40-44 år och 45 år eller äldre dör i magen eller under den första levnadsmånaden än barn till kvinnor i 20-årsåldern. Resultaten visar att sex av 1 000 barn födda av kvinnor i 20-årsåldern dör i magen eller under de första 28 dagarna. Motsvarande antal för kvinnor i åldern 40-44 är elva och för kvinnorna 45 år eller äldre 17.

– Men även om riskökningen är tydlig så är det fortfarande så att få barn dör även för mammor som har fyllt 40. Totalt handlar det om en halv till en och en halv procent av graviditeterna som slutar så här olyckligt, säger Bo Jacobsson, som är ansvarig för studien.

De gravida kvinnorna i 40-årsåldern har också större risk att utveckla graviditetskomplikationer som högt blodtryck, diabetes, blodpropp och andra sjukdomar. Kvinnorna i åldersgrupperna 40-44 och 45 eller äldre föder även för tidigt i större utsträckning och får i högre omfattning tvillingar än de yngre kvinnorna.

– Denna kunskap är viktig eftersom den kommer att ligga till grund för hur sjukvårdpersonal ska råda par angående betydelsen av kvinnans ålder vid barnafödande. Kunskapen är också viktig när det gäller utformningen av ett samhälleligt förhållningssätt till en senarelagd reproduktiv period, säger Bo Jacobsson.

För mer information kontakta:

Medicine doktor Bo Jacobsson, telefon: 070-560 01 62, 031-343 40 00 (sökare 6184), e-post: bo.jacobsson@obgyn.gu.se

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, institutionen för kvinnors och barns hälsa, avdelningen för obstetrik och gynekologi

Tidskrift: Obstetrics and Gynecology 104:727-733, 2004

Artikelns titel: Advanced maternal age and adverse perinatal outcome

Författare: Bo Jacobsson, Lars Ladfors och Ian Milsom

Kontaktinformation
Ulrika Lundin

informatör/pressansvarig

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

telefon: 031-773 38 69

mobiltelefon: 070-775 88 51

e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera