Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 oktober 2004

Ruinerande personskador i Vietnam

Konsekvenserna av skador och olycksfall blir ofta förödande i ett utvecklingsland som Vietnam, visar Hoang Minh Hang i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 15 oktober.

Skador och olycksfall är ett stort folkhälsoproblem i utvecklingsländerna. I avhandlingen visar Hoang Minh Hang att varje år skadas var tionde person som bor i ett landsbygdsområde i Vietnam. Vanligast är skador i hemmet, men allvarligast är trafikolycksfall som orsakar stort lidande och höga kostnader för familjer som inte har några försäkringar. Kostnaden vid en skada motsvarar 1-7 månadslöner, beroende på allvarligheten. Detta måste täckas av familjen genom att man tvingas sälja sin boskap eller andra tillgångar som är nödvändiga för försörjningen, vilket illustrerar fattigdomsfällan.

Avhandlingsarbetet har genomförts inom ramen för ett samarbete med den medicinska fakulteten i Hanoi, där Umeåinstitutionen medverkar i uppbyggnaden av en longitudinell databas för forskning inom bl.a. epidemiologi och hälsoekonomi.

Avhandlingen läggs fram vid Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för epidemiologi och folkhälsovetenskap, och har titeln “Epidemiology of unintentional injuries in rural Vietnam”.
Lokal: Sal 135, Allmänmedicin, by 9 A, NUS.
Fakultetsopponent är Dr Ruth Bonita, WHO, Schweiz.

Kontaktinformation
Hoang Minh Hang är lärare i biostatistik i Hanoi. I samband med disputationen finns hon vid enheten för epidemiologi, tel. 090-785 12 19.
Porträtt av Hoang Minh Hang kan hämtas på http://www.umu.se/medfak/aktuellt/bilder/index.html

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera