Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 oktober 2004

Medborgarskapet i Sverige och Europa. Räckvidd och rättigheter

Utöver sitt svenska medborgarskap har varje svensk, liksom varje annan person som är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen, också ett europeiskt medborgarskap.

Till detta s k unionsmedborgarskap knyts en rad särskilda rättigheter som individen kan utnyttja i unionen, t ex fri rörlighet och kommunal rösträtt i det EU-land man bor. Tanken med unionsmedborgarskapet är, förutom att stärka individens rättigheter, också att skapa ett närmare förhållande mellan den enskilde personen och EU i sig.

Hedvig Lokrantz Bernitz avhandling vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet fokuserar på medborgarskapets räckvidd och rättigheter. Såväl det svenska medborgarskapets som unionsmedborgarskapets roll och ställning analyseras ingående. Ju starkare det europeiska medborgarskapet blir och ju mer det utvecklas, desto större risk finns att det påverkar och försvagar det nationella svenska medborgarskapet. Det kan dock finnas starka skäl att behålla en nationell identitet inom ett alltmer integrerat EU.

Avhandlingens slutsatser fokuserar därför på möjligheten att skilja det europeiska medborgarskapet från det nationella, och istället grunda det europeiska medborgarskapet på bosättning i ett EU-land. Det skulle leda till att alla som bor och betalar skatt inom EU skulle kunna få likvärdiga europeiska rättigheter, något som bl a skulle underlätta den sociala integrationen och bekämpa diskriminering. Detta vore framför allt relevant för de tredjelandsmedborgare som bor i EU.

Hedvig Lokrantz Bernitz är jur kand och verksam som forskare vid Juridiska Institutionen, Stockholms universitet.

Doktorsavhandlingens titel: Medborgarskapet i Sverige och Europa. Räckvidd och rättigheter

Disputationen äger rum fredagen den 8 oktober kl 10.00 i Reinholdsalen, Juristernas hus, Frescati. Opponent är professor Per Hallström, Umeå universitet.

Läs mer om avhandlingen på Juridiska institutionens hemsida: www.juridicum.su.se

Hedvig Lokrantz Bernitz nås på tel 070-309 75 74, 08-16 33 17 eller e-post: hedvig.lokrantz-bernitz@juridicum.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera