Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 oktober 2004

Symposium om brott, ansvar och psykisk störning

Med anledning av utredningen Psykisk störning, brott och ansvar (SOU 2002:3) anordnar Stockholm Bioethics Centre vid Filosofiska institutionen, Stockholms universitet och Svenska föreningen för filosofi och psykiatri, SFFP. ett symposium

Tid: tisdag 12 oktober kl. 9.30 – 18.00
Plats: Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A

I utredningen aktualiseras olika frågeställningar av stort samhälleligt men också filosofiskt intresse. En komplicerad avvägning ska företas mellan svårförenliga intressen och krav såsom:
– allmänhetens skyddsintresse
– de psykiskt störda lagöverträdarnas behov av vård
– rättvisa i straffutmätningen
– rättssäkerhet

Ett kontroversiellt förslag i utredningen är att psykiskt störda lagöverträdare i ökad utsträckning ska kunna hållas ansvariga för sina handlingar och dömas till fängelse. Symposiet kommer att diskutera om det kan vara moraliskt försvarligt att döma människor som begått brottsliga gärningar under inflytande av psykisk störning till fängelse.

Bland deltagarna märks rådman Stefan Reimer, medlem av utredningen, Marianne Kristiansson, chefsöverläkare, Rättspsykiatriska avdelningen, Rättsmedicinalverket, professor Suzanne Wennberg, straffrätt, Stockholms universitet, Sten Levander, chefsöverläkare, Rättspsykiatriska kliniken, Malmö, och professor Torbjörn Tännsjö, praktisk filosofi, Stockholms universitet.

Symposiet är öppet för allmänheten (ingen avgift).

Symposiet äger rum med stöd av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

För fullständigt program se: www.philosophy.su.se/brottochpsyk.pdf

Närmare upplysningar lämnas av professor Torbjörn Tännsjö på e-post torbjorn.tannsjo@philosophy.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera