Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 oktober 2004

Ny universitetsutbildning för akademiker med utländsk språk- och kulturkompetens

Stockholms universitet och Statens kvalitets- och kompetensråd (KKR)* startar en ny förvaltningsutbildning för bland annat invandrade akademiker, med sikte på arbete som tjänsteman inom staten. Bakgrunden är att statsförvaltningen behöver nya kompetenta medarbetare med särskild utländsk språk- och kulturkompetens.

Utbildningen är ett led i statens långsiktiga kompetensförsörjning och strävan efter ökad mångfald bland sina medarbetare. KKR har på uppdrag av regeringen tagit fram konceptet för utbildningen, som anordnas av Stockholms universitet. Förhoppningen är att den nya förvaltningsutbildningen senare även ska kunna ges av högskolor på andra orter. Det första programmet startar vid Stockholms universitet i början av 2005 med ansökningstid den 15 november i år.

– Många invandrade akademiker är arbetslösa. Sverige har inte råd att gå miste om deras kunskap och kompetens, och statliga myndigheter måste bli långt bättre på att bereda plats för invandrade svenskar, säger biträdande finansminister Gunnar Lund, som ansvarar för förvaltningsfrågor.

Den nya utbildningen heter Högre praktisk förvaltningsutbildning. Den är ettårig (40 poäng) med inriktning på statlig förvaltning och inkluderar 10 veckor praktik på en myndighet. Ett 30-tal myndigheter erbjuder praktikplatser. Utbildningen och praktikperioden innebär dock ingen garanti för anställning.

Den nya utbildningen riktar sig till personer som är motiverade att arbeta i staten och att vara med att utveckla statsförvaltningen, som idag befinner sig i ett spännande förändringsskede.

För att vara behörig till förvaltningsutbildningen krävs bland annat en tidigare fil.kand. eller annan högskoleexamen motsvarande 120 poäng samt kunskaper motsvarande grundkurs 20 poäng i minst ett vanligt förekommande invandrar- eller minoritetsspråk. Den som söker till utbildningen ska också ha de språkkunskaper i svenska som krävs för svensk högskoleutbildning, dvs. svenska B (Komvux) eller godkänt s.k. TISUS-test samt engelska A.

Den som vill veta mer om utbildningen kan vända sig till Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet alternativt besöka www.statsvet.su.se.

För ytterligare information, kontakta:
Claes Linde, adm. chef, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet,
08-16 30 89, claes.linde@statsvet.su.se
Eva Brandorf, KKR, 070-2717382


*Statens kvalitets- och kompetensråd (KKR) arbetar för en effektivare statsförvaltning i medborgarnas tjänst. Rådet erbjuder myndigheter stöd i form av kunskaper, erfarenhetsutbyte och metoder inom områdena verksamhetsutveckling, förvaltningskunskap, chefsutveckling och kompetensförsörjning.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera