Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 september 2004

Trötta mammor och beskyddande pappor

I en ny licentiatuppsats från Luleå tekniska universitet beskriver Kerstin Nyström vid Luleå tekniska universitets institution för hälsovetenskap föräldrars erfarenhet av föräldraskap och mödrars upplevelser av att vara separerade från sina nyfödda barn.För mammorna bestod påfrestningarna i att ha det huvudsakliga ansvaret och att de hade begränsad tid för sig själva, medan papporna menade att detta att leva upp till de nya kraven och att bli hindrade från närhet till barnet var det mest påfrestande med att bli förälder.

Licentiatuppsatsen består av tre delstudier, där den första är en litteraturstudie som visar att både mammor och pappor upplever överväldigande förändringar under årets första år. De beskriver likheter och olikheter – såväl positiva som negativa upplevelser.

I den andra delstudien intervjuades åtta mödrar om sina upplevelser av att separeras från sina nyfödda barn när dessa flyttades över till en neonatalavdelning (avdelning för nyfödda) där de vårdats under två-fyra dagar. Det handlade om barn med lindrigare tillstånd eller problem, men separationen innebar många känslomässiga påfrestningar, men även närhet och omsorg. Mammorna trodde att barnets tillstånd var allvarligt trots att de fick information om att så inte var fallet. De kände att barnet fick lida och att det var deras fel.

Den tredje delstudien är en intervention där fem mammor och en BVC-sjuksköterska träffats var tredje vecka under barnets första levnadsår via elektroniska möten med hjälp av Internet-teknik. Förutom att mammorna intervjuades två gånger uppmanades de att skriva dagbok efter varje gång de varit uppkopplade.
Analysen av intervjuerna och dagboksanteckningarna visar bland annat att mammorna känner sig tryggare när de får dela erfarenheter med andra och att de har fått nya vänner som minskat ensamhetskänslan.

– Föräldrars upplevelser av föräldraskapets första år visar att behovet av stöd är stort- De föräldrar som känner sig trygga i sitt föräldraskap tycks ha det stödet, och de har stöd av varandra, säger Kerstin Nyström.

– Av studierna framkom att mammornas känsla av trötthet och utmattning kvarstod under hela första året, vilket är tvärtemot andra studier som visar att tröttheten försvinner efter några månader. Detta känns det förstås angeläget att undersöka närmare.

Kerstin Nyström konstaterar också att pappornas upplevelser av papparollen både speglar den traditionella synen – där pappans primära uppgift är att stödja sin partner och beskydda familjen – och den syn som eftersträvar jämställdhet, alltså där paret tror på att dela ansvaret för barnets vård.

– Att mammornas upplevelser av sorg och smärta var så starka när de separerade från sina nyfödda barn tycker jag visar hur det strider mot naturen att skilja mor och barn åt. Därför känns det mycket angeläget att genom interventionsstudier klarlägga var barn med lindrigare problem ska vårdas, säger Kerstin Nyström.

Den 19 oktober presenterar Kerstin Nyström sin licentiatuppsats som fått titeln Experiences of parenthood and parental support during the child’s first year.

Upplysningar: Kerstin Nyström, tel. 0921-758 29, kerstin.nystrom@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera