Tema

Nya vindar blåser i vindkraftsindustrin

– Just nu befinner sig hela 4,7 TWh/år av nya svenska vindkraftsprojekt i olika stadier av utveckling. Det sa Mattias Rapp, representant för vindkraftsinvesterarna i Sverige, på den nationella konferensen VIND 2004. Projekten motsvarar hälften av planeringsmålet 10 TWh/år vindkraft till år 2015.

Avsändare: FOI, Energimyndigheten och Chalmers Tekniska Högskola

– Men alla nuvarande projekt kommer inte att fullbordas. Osäkerhet om vinstnivån och om elcertifikatens långsiktighet är avgörande för investeringsviljan, sa Mattias Rapp.
Nya långsiktiga regler för elcertifikaten under 2005 utlovades dock under konferensen av Magnus Blumer från Näringsdepartementet.

En annan talare på VIND 2004 var Torbjörn Laike från Lund, som forskar på människans acceptans för vindkraftverk som planeras och byggs i den nära omgivningen.

– Det viktigaste för att ett projekt ska bli väl accepterat av en nära boende är att man involveras aktivt i början av projektets planering och att processen inte går för fort. Involvera alla hela tiden, var Laikes budskap på konferensen.

Svensk vindkraftsforskning bedrivs till stor del inom ramen för energipolitikens långsiktiga program för omställning av energisystemet.

– Vi har just i årets budgetproposition fått ramar för en förnyad sjuårsperiod, men nivån för energiforskningen är kraftigt bantad, sa Anders Björck från Energimyndigheten. Därför behövs koncentration av forskningen, sa han, och efterlyste vindkraftsintressenternas åsikter om prioritering. En annan stark statlig satsning är pilotprojekt för vindkraft, som kan få stöd med upp till 350 miljoner kronor under de kommande fem åren.

– I Europa sker just nu en kraftig utbyggnad av vindkraften, medan vi i Sverige fortfarande ligger i vänteläge. Det är därför oerhört positivt att här på VIND 2004 se så många konkreta projekt, sa Sven-Erik Thor, chef för vindkraftforskningen på FOI och en av konferensens arrangörer. Det är även glädjande att vindkraftstillverkarnas svenska underleverantörer nu expanderar kraftigt. Traditionella kanontillverkare i Sverige har t ex styrt över mycket av sin produktion mot vindkraftsindustrin. Nu behövs en långsiktig energipolitik som ger vindkraften dess självklara plats i ett uthålligt energisystem, menar Thor.

FAKTA
Den nationella konferensen VIND 2004 genomfördes 28-29 september på Chalmers i Göteborg. Ungefär 150 personer med olika intressen samlades för att diskutera och debattera aktuella vindkraftsfrågor.

Kontaktinformation
Kontaktpersoner:
Sven-Erik Thor, FOI, 070-772 8786
Ola Carlson, Chalmers, 073-978 7597
Anders Björck, Energimyndigheten, 070-207 4568

Nya vindar blåser i vindkraftsindustrin

 lästid ~ 2 min