Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 september 2004

Nya rön om gulsotsvirusmed avancerad biofysikteknik

Nya läkemedel mot gulsot (hepatit B) som kan angripa virusets sätt att föröka sig. Det är målet bakom den avhandling som Sara Flodell försvarar vid Umeå universitet den 8 oktober.

Hepatit B-viruset (HBV) tillhör familjen Hepadnaviridae, en grupp små virus som specifikt infekterar leverceller och där orsakar gulsot. Uppskattningsvis finns fler än 300 milj. kroniska bärare av hepatit B över hela världen. Den akuta formen av sjukdomen läker oftast ut av sig själv. Infektionen dock kan bli kronisk med risk för allvarliga leverskador och levercancer som följd. De hittills registrerade läkemedlen mot hepatit B (interferon och lamivudin) har sällan åstadkommit en bestående eliminering av infektionen. Därför krävs nya och effektivare medel.

I avhandlingen bestäms strukturen på hepatit B-virusets s.k. enkapsideringssignal, en struktur av ribonukleinsyra (RNA) som är nödvändig för att viruset ska bildas och föröka sig. Som huvudsaklig analysmetod används kärnmagnetisk resonans (NMR). Att ta fram den tredimensionella strukturen på enkapsideringssignalen bidrar till utveckling av nya metoder, som gör det möjligt att studera större och mer relevanta RNA-molekyler. Dessutom ger det ökad förståelse för hur HBV förökar sig i leverceller.

Framför allt är det en början till utveckling av nya läkemedel, som på effektivare sätt kan hindra HBV från att föröka sig, t.ex. genom blockering av enkapsideringssignalen. Detta kan i framtiden hjälpa personer med hepatit B att bekämpa sin infektion.

Avhandlingen läggs fram vid Inst. för medicinsk kemi och biofysik och har titeln “Structure and dynamics of the hepatitis B virus encapsidation signal revealed by NMR spectroscopy”. Svensk titel: “Hepatit B-virus enkapsideringssignals struktur och dynamik bestämd med hjälp av NMR-spektroskopi”.
Disputationen äger rum kl. 13.00 i sal KB3A9, KBC-huset.
Fakuletsopponent är professor Stephan Grzesiek, Div. of Biophysical Chemistry, Biozentrum, University of Basel, Basel, Switzerland.

Kontaktinformation
Sara Flodell finns vid enheten för medicinsk biofysik, tel. 090-786 56 24,
e-post: mailto:sara.flodell@chem.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera