Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 september 2004

4 av 10 som råkar ut för hjärnskakning har symtom efter ett år

60 procent av de vuxna som råkar ut för en hjärnskakning återhämtar sig helt inom ett år. Resterande har efter ett år kvarstående symtom som trötthet och huvudvärk. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

I studien jämfördes en behandlingsgrupp och en kontrollgrupp av patienter som råkat ut för hjärnskakningar med varandra ett år efter händelsen. Totalt erbjöds 246 patienter behandling på en rehabiliteringsklinik. 96 patienter, cirka 40 procent, hade symtom och tackade ja till en individuellt utformad uppföljning. De resterande 150 patienterna, cirka 60 procent, upplevde sig helt återställda efter hjärnskakningen och avböjde uppföljning. 109 patienter i kontrollgruppen fick ordinarie sjukvård. Studien genomfördes vid rehabiliteringskliniken på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås.

Avhandlingens resultat visar ingen skillnad mellan de båda grupperna efter ett år.

– Slutsatsen jag drar är att de patienter som efter två till åtta veckor upplever sig återställda fortsätter att vara det även efter ett år. Men de patienter som har kvarstående symtom två till åtta veckor efter hjärnskakningen har en ökad risk för kvarstående symtom och en minskad hälsorelaterad livskvalitet, åtminstone ett år efter olyckan, säger avhandlingens författare leg arbetsterapeut Elisabeth Holmqvist Andersson.

Hon anser därför att alla patienter ska få skriftlig information om hur de ska ta hand om sig själva och vad de kan göra om de inte blir bättre efter några månader. De som har kvarstående symtom känner främst av trötthet, huvudvärk, yrsel och nedstämdhet samt har koncentrationssvårigheter och känner sig lättirriterade.

Röntgenundersökningar med datortomografi och magnetröntgen kan vara helt normala efter en hjärnskakning. Forskning har dock visat att hjärncellerna ändå kan påverkas av en hjärnskakning, men att de efter en tid återgår till normalläge. De flesta återhämtar sig inom cirka tre månader vad gäller kognitiva störningarna som koncentration, minne och uppmärksamhet. Men många patienter upplever symtom efter hjärnskakningen, så kallade postcommotionella symtom, i flera månader och till och med år efter hjärnskakningen. De postcommotionella symtomen orsakar stora problem för patienterna i de dagliga aktiviteterna i hemmet, på arbetet eller i skolan samt på fritiden och i andra sociala sammanhang.

– Det som rekommenderats är att de personer som upplever postcommotionella symtom ska ta det lugnt i början efter hjärnskakningen och successivt utöka sina vardagliga aktiviteter när krafterna och orken återkommer, säger Elisabeth Holmqvist Andersson.

KORTFAKTA HJÄRNSKAKNING:

Hjärnskakning kan vara en omtumling, förvirring upp till en kortvarig medvetslöshet i direkt anslutning till våld, till exempel slag eller fall, mot huvudet. Oftast är skadan av lindrig art där patienten kan bli medvetslös i högst 30 minuter och kan få en kortvarig minnesförlust. Årligen drabbas mellan 27 000 och 45 000 svenskar av hjärnskakningar. Av dessa får 17 000 stanna kvar på sjukhus under minst natt.

Avhandlingen är skriven av:

Leg arbetsterapeut Elisabeth Holmqvist Andersson, telefon: 033-616 32 97, 033-10 05 16, 070-247 92 76, e-post: elisabeth.holmqvist-andersson@vgregion.se

Handledare:

Docent Daniel Stålhammar, telefon: 031-342 10 00, 0707-61 15 76, e-post: daniel.stalhammar@vgregion.se

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för klinisk neurovetenskap

Avhandlingens titel: Mild traumatic brain injuries: The impact of early intervention on late sequelae

Avhandlingen försvaras fredagen den 8 oktober, klockan 13.00, Aulan, SU/Sahlgrenska, Göteborg

Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

telefon: 031-773 38 69, mobiltelefon: 070-775 88 51, e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Kontaktinformation
Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

telefon: 031-773 38 69, mobiltelefon: 070-775 88 51, e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera