Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 september 2004

Tillväxthormon påverkar fiskens hjärna

Tillväxthormon (GH) får fiskar att växa, men påverkar också fiskens hjärna och beteende. Det visar Viktoria Johansson i sin avhandling från Göteborgs universitet, där hon studerat hur GH påverkar centrala nervsystemet hos olika laxfiskar: regnbåge, lax och öring. Fiskar som behandlats med GH blir mer fysiskt aktiva, äter mer och reagerar annorlunda på hot från fiender.

GH är ett hormon som finns hos alla ryggradsdjur, från fisk till människa. Det bildas i hypofysen och sekreeras ut i blodet där det transporteras till olika målorgan. GH är kanske mest känt för att stimulera tillväxt, men det är inblandat i många andra processer i kroppen, till exempel ämnesomsättningen, immunförsvaret och könsmognaden. På senare tid har man upptäckt att GH också har effekter på beteende, både hos däggdjur och fiskar.

Avhandlingen visar att GH finns naturligt i fiskens hjärna och att det kan ta sig från blodet in i hjärnan, genom att passera den så kallade blod-hjärnbarriären. När hormonet tillfördes direkt till hjärnan, ökade fisken sin simaktivitet. Hos dessa fiskar var även ett signalsystem i hjärnan, dopaminsystemet, påverkat. Ytterligare delstudier har visat att dopaminsystemet är inblandat i förmedlingen av GHs effekter på beteende i laxfisk.

Resultaten från studien visar därmed att GH har en direkt effekt på hjärnan. Det är troligt att GH, genom att öka aktiviteten hos dopaminsystemet i hjärnan, ökar fiskens generella aktivitetsnivå, vilket skulle kunna yttra sig som ökad fysisk aktivitet, aptit och risktagande. Det har visats att avel i fiskodlingar för att få fram snabbväxande fisk kan påverka GH-systemets aktivitet.

Tillväxthormon skulle alltså kunna vara anledningen till varför odlad fisk uppvisar ett annat beteendemönster än vild. Resultaten kan också bidra till förståelsen av hur odlad fisk interagerar med vild fisk, om den kommer ut i naturen.

Pressmeddelandet finns även här: http://www.science.gu.se/press/2004/viktoria_johansson.shtml

För mer information:

Viktoria Johansson
Zoologiska institutionen
Göteborgs universitet
Tel: 031-773 3684
E-post: viktoria.johansson@zool.gu.se


——————————————————–

Kontaktinformation
Camilla Carlsson, informatör
Göteborgs universitet
Fakultetskansliet för naturvetenskap
Tel: 031-773 48 57
Fax: 031-773 48 39

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera