Artikel från Lunds universitet
28 september 2004

Stort internationellt intresseför ny synktronljusanläggning

400 entusiastiska synktronljusforskare är just nu samlade i Lund. Det som ursprungligen var tänkt som en “workshop” har växt till internationell konferens och överraskat arrangörerna. Bakgrunden till mötet är planerna på att skapa en ny synkrotronljuskälla i Lund som bygger på nya tekniska lösningar och förväntas kunna bli världsledande – uppenbarligen är nyfikenheten på vad acceleratorbyggarna i Lund ska kunna åstadkomma mycket stor.

Synkrotronljus är ett oerhört intensivt ljus som uppkommer när elektroner accelereras i en lagringsring och som kan användas som verktyg både inom grundforskningen och inom industriell forskning. Synktrotronljusanläggningen MAX-lab i Lund har varit mycket framgångsrik och successivt byggts ut. Lundaprofessorn och acceleratorbyggaren Mikael Eriksson har ständigt kunna skapa maskiner med höga prestanda och ändå kunnat göra det på ett kostnadseffektivt sätt; annars skulle det vara omöjligt för ett litet land som Sverige att hänga med i utvecklingen.

MAX-lab är ett nationellt laboratorium och ska framför allt betjäna den nordiska och baltiska regionen. Den lockar dock till sig många andra användare som vill göra experiment med hjälp av synkrotronljus. De senaste året har ca 600 forskare nyttjat anläggningen; ungefär hälften är svenskar, en fjärdel kommer från Norden och resten från andra delar av världen, däribland även USA.

Den nya lagringsring man nu projekterat för kallas MAX IV och kommer att kräva en ny injektor (varifrån elektronerna skjuts in i ringen) och en egen byggnad. Toltalt rör det sig om en satsning på ca en och en halv miljard kronor. Får man klartecken från Vetenskapsrådet och andra tänkta forskningsfinansiärer skulle projektet kunna fullbordas på sex år. Det inkluderar också en s k frielektronlaser, en högenergilaser som avger röntgenstrålar.

– Det här kan bli den vassaste synkronljuskällan i världen. Därför är praktiskt alla betydande synktronljusforskare här. De har på känn att det händer något spännande här, säger professor Svante Svensson från Uppsala universitet, tillika ledamot av MAX-labs styrelse.

Syftet med mötet är att diskutera vad man kan och vill göra med MAX IV. Vad forskarna har att säga om detta måste vägas in när ansökningen om medel till projektet bedöms.

Kontaktinformation
Professor Svante Svensson nås på tel 070 42 50 256.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera