Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 september 2004

Djupandning minskar lungkomplikationer

Nu är det vetenskapligt bevisat. Andningsgymnastik efter operation leder till färre ihopfallna lungblåsor och bättre syresättning av blodet.Det visar sjukgymnasten Elisabeth Westerdahl i sin avhandling, där hon för undersökt effekten av djupandning med hjälp av skiktröntgen.

I samband med all hjärtkirurgi påverkas lungfunktionen. Lungvolymen minskar kraftigt, lungblåsorna faller samman och klibbar ihop, vilket leder till nedsatt syresättning och risk för lunginflammationer. Med hjälp av andningsgymnastik efter kranskärlsoperationer kan dock dessa komplikationer minskas. Det visar sjukgymnast Elisabeth Westerdahl i sin avhandling “Effects of Deep Breathing Exercises after Coronary Artery Bypass Sugery”, som läggs fram vid Universitetssjukhuset Örebro.
En viktig del av en sjukgymnasts arbete vid en hjärtklinik är att hjälpa patienterna att komma igång så fort som möjligt efter operationen. Snabb mobilisering har bra effekt för lungorna. Men hittills har man inte kunnat bevisa effekten av andningsgymnastik, en av de vanligaste sjukgymnastiska metoderna för att rehabilitera hjärtopererade patienter.
– I mina studier har jag undersökt effekten av djupandning på lungorna med skiktröntgen, vilket aldrig tidigare gjorts, säger Elisabeth Westerdahl. Röntgenmetoden gör det möjligt att avgöra arean på lungan och mäta de ytor där lungblåsorna fallit ihop. På det sättet kan man noggrant studera små effekter av andningsgymnastik och se resultaten av de insatser man gör.
Forskningen visar tydligt att andningsgymnastik har god verkan på en nedsatt lungfunktion. De ihopfallna lungavsnitten blev mindre och syresättningen i blodet förbättrades i samband med andningsövningarna.
– Studierna påvisar att effekten av andningsgymnastiken var betydelsefull för lungfunktionen. Däremot fanns ingen skillnad mellan de olika hjälpmedel som används för att träna upp andningen. Resultaten blev lika goda oavsett hjälpmedel, säger Elisabeth Westerdahl.
Forskningen ger en vetenskaplig grund för den här typen av insatser.
– Nu vet vi att vårt arbete har effekt och ger patienterna klart minskade komplikationer. Att evidensbasera arbetet är viktigt, inte minst för att motivera patienterna.
Elisabeth Westerdahl är anställd vid Örebro universitetessjukhus, där hon även gjort den praktiska delen av avhandlingsarbetet.

Porträtt finns att hämta på http://www.info.uu.se/pressmapp/ElisabethWesterdahl.jpg

Kontaktinformation
För mer information kontakta Elisabeth Westerdahl på 019-6025771 eller Elisabeth.Westerdahl@orebroll.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera