Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 september 2004

Älgkon kan bestämma könet på sina ungar

Aldrig tidigare har man kunnat konstatera att ett däggdjur tycks kunna påverka könet på sin avkomma. Men nu visar Martin Broberg i en avhandling från Göteborgs universitet att älgkon har en sådan möjlighet.

Älgjakten har gjort att det råder brist på tjurar. Följden blir att alla älgkor inte blir betäckta under brunsten, och dessa kor genomgår då ytterligare en menstruationscykel för att kunna bli betäckta. I Västerbotten är kalvar födda före den 14 juni ett resultat av den första brunsten, och de som föds senare är från den andra brunsten.

Skillnaden mellan dessa båda är stora. Avhandlingen visar nämligen att älgkor som föder kalvar efter den första brunsten lika ofta får hanar som honor. Men de älgkor som kalvar efter en ombrunst får betydligt oftare hankalvar. Något som älgkon teoretiskt sett gör helt rätt i.

Förklaringen är att tvillingfödslar är ovanliga vid en ombrunst, och anledningen tros vara att honfoster aborteras hos älgkor som inte blivit befruktade under första brunsten.
– Jag föreslår att en genomliden brunst utan befruktning skulle kunna vara den mekanism med vilken kor erfar att det råder brist på tjurar. Detta skulle i sin tur initiera den process som leder till riktad abortering, säger Martin Broberg.

Förutom att visa att älgkon kan reglera könet på sina ungar, konstateras också att medelålders kor kalvar tidigt på våren, medan unga och äldre kor föder senare. Tidsskillnaden kan betyda att älgtjurar väljer att betäcka medelålders kor först, eftersom de föder fler kalvar än yngre och äldre kor. Avhandlingen visar även på hur kors åldrande påverkar kalvproduktionen och kalvöverlevnaden. Den ökade reproduktionsinvestering som korna gör med stigande ålder visade sig genom en ökad födelsevikt på kalvarna.

Pressmeddelandet finns även att läsa här: http://www.science.gu.se/press/2004/martin_broberg.shtml

För mer information:
Martin Broberg,
Tillämpad miljövetenskap
Göteborgs universitet
Tel: 031-773 2529
Mobiltfn: 0706- 50 39 12
E-post: martin.broberg@miljo.gu.se

——————————————————–

Kontaktinformation
Camilla Carlsson, informatör
Göteborgs universitet
Fakultetskansliet för naturvetenskap
Tel: 031-773 48 57
Fax: 031-773 48 39

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera