Artikel från KTH – Kungliga Tekniska högskolan

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 september 2004

Allians Chalmers KTH något för världsmarknaden

En strategisk allians mellan de tekniska högskolorna KTH och Chalmers skulle kunna bli ett nytt sätt att möta de allt större förväntningarna på universiteten, menar en färsk rapport från Institutet för studier av utbildning och forskning (SISTER), som i fredags presenterades för utbildningsminister Tomas Östros.Den starka fordonsforskningen lyfts fram liksom möjligheterna till utbildning på hög och internationell nivå.

Rapporten presenterar bakgrunder, internationella jämförelser och konkreta förslag på vägar framåt. SISTER:s analys av kunskapssamhällets globala trender och den europeiska harmoniseringen av universitetssektorn ställer de ledande tekniska högskolorna inför reella val: antingen anpassa sig till de nya betingelserna eller sjunka ned i nationell medelmåttighet.

En strategisk allians mellan KTH och Chalmers bör initialt ha följanden huvudsyften:
– samarbeta i utbildningsprogram på högre nivåer för att höja andelen master- och forskarstudenter
– skapa en gemensam internationell profil för att positionera sig på världsmarknaden för teknisk utbildning
– samverka med svenska storföretag med verksamhet i utvecklingsländer

– Den internationella strukturomvandlingen inom utbildning och forskning kommer att fortsätta i allt högre takt. För oss som leder två av Sveriges främsta tekniska högskolor är vägvalet klart: KTH och Chalmers måste framgångsrikt anpassa sig till de nya betingelserna och vi är väl rustade att göra det. Med vår strategiska allians kommer vi även i framtiden att kunna mäta oss med de bästa tekniska högskolorna i världen. Vi är också övertygade om att en utveckling som för fram Sveriges högskolor i den främsta utbildnings- och forskningsfronten är absolut nödvändig för att hålla kvar Sveriges viktigaste industrier i landet, säger Anders Flodström och Jan-Eric Sundgren.

Utredningen lyfter särskilt fram fordonsforskningen. Redan stark på båda högskolorna föreslår man att den skulle kunna vara ett första steg i en strategisk allians på forskningsområdet.

Rektorerna Anders Flodström (KTH) och Jan-Eric Sundgren (Chalmers) beställde rapporten från SISTER i maj 2004.
Ladda ner rapporten på www.sister.nu/pub/wp.html

Kontaktinformation
Kontaktpersoner:

Olle Blomqvist, informationsdirektör KTH, Tfn: 08 – 790 81 89

Bodil Vesterlund, informationsdirektör Chalmers, Tfn: 031 – 772 25 48

Enrico Deiaco, verkställande direktör SISTER, Tfn: 08 – 545 252 62
Mobil: 070 – 626 44 73

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera