Artikel från vr_admin

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 september 2004

Viktig roll för FOI i ny inriktning av försvaret med fokus på internationella insatser

Regeringens proposition innebär en fortsatt satsning på att ställa om försvaret mot ett flexibelt insatsförsvar. Samtidigt minskar de ekonomiska ramarna.

– Samtidigt som förslaget innebär nedskärningar för försvaret ser vi på FOI positivt på att regeringen i propositionen betonar att forskning och teknikutveckling är viktigt för att stödja omställningen till det nya försvaret, säger Madelene Sandström, generaldirektör för FOI, Totalförsvarets Forskningsinstitut.

Enligt regeringens förslag kommer försvaret år 2007 att kosta tre miljarder mindre än idag. En särskild utredning kommer att lämna förslag till kostnadsminskningar inom bland annat de totalförsvarsgemensamma myndigheterna Försvarets materielverk (FMV), Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Försvarshögskolan (FHS), Totalförsvarets pliktverk (TPV) och Försvarets radioanstalt (FRA).

– Nedskärningarna inom försvaret kommer givetvis att påverka vår verksamhet, säger Madelene Sandström, men eftersom vår verksamhet till ungefär 85 procent är uppdragsfinansierad innebär de framför allt att konkurrensen om uppdragen för forskning och teknikutveckling kommer att hårdna, och att trycket på oss ökar att bli ännu bättre på det vi gör.

Propositionen innebär en fortsatt omställning av försvaret mot ett flexibelt insatsförsvar och en fokusering på att Sverige ska kunna medverka i uppbyggnaden av EU:s krishanteringsförmåga. FOIs huvuduppgift är att vara ett kunskapsstöd för utvecklingen av försvaret.

– Vi har en fördel av att vi sedan länge har omfattande internationellt samarbete inom försvarsforskningen, påpekar Madelene Sandström. Det gör att vi har goda förutsättningar att stödja försvarets utveckling mot ökat internationellt samarbete i internationella insatser och materielförsörjning.

En viktig utgångspunkt i försvarspropositionen är att försvarspolitiken ska formas utifrån en bredare hotbild där vi också måste kunna möta nya hot mot oss som en del av en vidare europeisk och global gemenskap.

– Vi konstaterar att regeringen såväl som resten av försvaret tycker att FOI fungerar väl som leverantör av forskning och teknikutveckling för totalförsvarets behov, säger Madelene Sandström. Vi välkomnar dock regeringens ambition att tydliggöra att våra uppgifter utvidgas till att även gälla området samhällets säkerhet och krisberedskap.

Kontaktinformation
Ytterligare upplysningar kan fås av:

Madelene Sandström, Generaldirektör, telefon 08-55 50 30 01

Åsa Ivarsson, presskontakt, telefon 08-55 50 39 55

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera