Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 september 2004

Välfärdsstaten tränger inte ut frivillig verksamhet

Omfattande välfärdsstater antas ofta tränga ut civilsamhället. De antas ta över roller och verksamheter från familjen och frivilligorganisationer. Statsvetaren Lena Dahlberg visar i sin doktorsavhandling vid Stockholms universitet att detta antagande är ogrundat.


Under åren 1999 till 2001 stimulerade det statliga bidraget Anhörig 300 utvecklingen av anhörigstöd. Under denna period ökade kommunernas verksamhet för att stödja anhöriga avsevärt.
– Men detta ledde inte till att den frivilliga verksamheten trängdes ut, säger Lena Dahlberg. Tvärtom arbetade fler frivilligorganisationer med att stödja anhöriga i slutet av perioden än i början av den.

Både kommuner och frivilligorganisationer erbjuder stöd till anhöriga. Inte sällan arrangerar de liknande verksamheter, till exempel stödgrupper, studiecirklar, föreläsningar, avlösning och rådgivning. Det är emellertid för tidigt att beskriva situationen i termer av välfärdspluralism, eftersom det inte är särskilt vanligt att både kommuner och frivilligorganisationer erbjuder samma typ av verksamhet inom samma kommun. Det betyder att anhöriga oftast inte kan välja vem de vill få stöd av.

Med andra ord kompletterar kommuner och frivilligorganisationer varandra – och det är frivilligorganisationerna som kompletterar kommunerna snarare än tvärtom. Det hänger inte främst ihop med att de har olika styrkor och svagheter. Istället är den ett resultat av det starka stöd som finns för att detta är önskvärt – kommunerna har och bör ha ansvar för att anhöriga får det stöd de behöver, medan frivilligorganisationer ska komplettera deras verksamheter. Denna norm uttrycks i svensk media, i riksdagspolitik och på lokal nivå, och den styr utvecklingen av verksamheter och samarbetet mellan kommuner och frivilligorganisationer.

– Att påstå att välfärdsstaten tränger ut frivillig verksamhet är inte bara ogrundat, säger Lena Dahlberg. Det antyder också att det finns en inneboende konflikt mellan stat och civilsamhälle. I praktiken förekommer ett omfattande samarbete mellan svenska kommuner och frivilligorganisationer. Detta samarbete omfattar både beslutsfattande och det praktiska genomförandet av verksamheter.


Avhandlingens titel: Welfare Relationships. Voluntary organisations and local authorities supporting relatives of older people in Sweden

Disputationen äger rum fredag den 1 oktober kl. 10.00 i Nordenskiöldsalen i Geovetenskapens hus, Frescati. Opponent är fil.dr Staffan Johnsson, Förvaltningshögskolan i Göteborg.

Lena Dahlberg kan nås på telefon 0044-114-2254194 eller via e-post L.Dahlberg@shu.ac.uk, under perioden 24 september – 4 oktober endast via 070-3714430.

Lena Dahlberg har genomfört avhandlingsarbetet som forskare vid Dalarnas forskningsråd i Falun. Som doktorand har hon varit knuten till Statsvetenskapliga Institutionen vid Stockholms universitet. Hon har tio års erfarenhet av forskning kring olika aspekter av äldres levnadsvillkor och stöd till deras anhöriga. Sedan mars 2004 arbetar hon som forskare vid Sheffield Hallam University i England.

En sammanfattning av avhandlingen och ytterligare information finns att hämta vid http://publications.uu.se/su/theses/abstract.xsql?dbid=233.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera