Artikel från Stockholms universitet
23 september 2004

En tredjedel av vår mat beroende av natur i andra länder

Uppemot 80 % av råvarorna till kraftfodret som används för köttproduktion i Sverige odlas utomlands. Totalt är mer än en tredjedel av den mat vi äter beroende av import från andra länder. Det visar Lisa Deutsch i en ny avhandling i naturresurshushållning vid Institutionen för systemekologi, Stockholms universitet.

Modern livsmedelsförsörjning blir alltmer globaliserad. Vad vi äter och hur det produceras blir därför ständigt mer frikopplade från varandra. Lisa Deutsch har i sin avhandling undersökt hur våra matvanor i Sverige förändrats sedan 60-talet och hur det i sin tur har påverkat ekosystem i Sverige och utomlands.
Undersökningarna visar att mer än en tredjedel av Sveriges matkonsumtion är beroende av land- och vattenekosystem i andra länder. Till exempel äter svenska grisar, kor och kycklingar kraftfoder som till nästan 80 % är baserat på råvaror från andra delar av världen, t.ex. soja från Sydamerika och palmkärnor från Asien.
Lisa Deutsch har också kartlagt handeln med fiskmjöl som används som foder till jätteräkodling i Thailand och laxodling i Norge. Även i dessa fall har livsmedelsindustrin blivit allt mer beroende av ekosystem som ligger utanför ländernas egna gränser. Bägge länderna har gått från att vara nettoexportörer till att vara nettoimportörer av fiskmjöl – särskilt ifrån Peru och Chile.

Våra matvanor påverkar hela landskapet
Ökad kraftfoderanvändning och förändrade konsumtionsvanor har påverkat det svenska landskapet. Stora ytor som tidigare var öppet landskap är idag igenväxta av skog. Till stor del beror det på den ökade intensifieringen av jordbruket och att vi svenskar äter en mindre andel betande djur och istället mer fläskkött och kyckling. Sverige har gått från att vara ett exportland till att vara ett importland för kött. Djuren betar mindre, äter mindre vall och äter istället kraftfoder som importerats.
– Beroendet av ekosystem i andra länder är i sig inte ett problem, menar Lisa Deutsch. Men en långsiktigt hållbar matproduktion i världen kan bara bli verklighet om konsumenter och producenter blir mer medvetna om hur de påverkar ekosystemen, nationellt såväl som internationellt.


Doktorsavhandlingens titel: Global trade, food production and ecosystem support: Making the interactions visible

Disputationen äger rum fredag 1 oktober kl. 13.00, i De Geersalen, Svante Arrhenius väg 8 C, Frescati. Opponent är Ppofessor David Waltner-Toews, Department of Population Medicine, University of Guelph, Canada.

Lisa Deutsch kan nås på tfn 08-16 12 90, 0733-544 729 eller via e-post lisad@ecology.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera