Tema

Ny lösning på känd problematik

Dagens problem med arbetslöshet och nerdragningar inom den offentliga sektorn kräver nya lösningar där vanliga medborgare kan få mer aktiva roller än i dag – som individer eller i grupp.

En ny doktorsavhandling från Luleå tekniska universitet har som syfte att bidra med en sådan lösning, i form av en samverkansmodell för utveckling av lokala samhällen, baserad på offensiv kvalitetsutveckling och på medverkan av många invånare.

Offensiv kvalitetsutveckling, på engelska kallat Total quality management (TQM), är traditionellt ett ledningssystem för organisationer inom privat och offentlig sektor för tillverkning och produktion av varor och tjänster.

Modellen i avhandlingen utvecklas stegvis med hjälp av positiva och negativa erfarenheter och uppfattningar hos tre olika intressentgrupper i två svenska samhällen. Forskningen bygger också på litteraturstudier och befintliga teorier. De tre grupperna är de pionjärer som startat utvecklingsprojekten, de ”vanliga” invånarna och de lokala kommunpolitikerna.

Analyserna visar att offensiv kvalitetsutveckling kan användas framgångsrikt inom samhällsutvecklingen, även om några av dess metoder och verktyg tolkas på nya sätt.
Att använda TQM är ett systematiskt och målinriktat sätt att arbeta där delaktighet är en viktig ingrediens.

Eftersom offensiv kvalitetsutveckling bör användas med hänsyn till en organisations mål så är en viss flexibiltet både väntad och önskvärd. En annan observation är att detta arbete med samhällsutveckling bedrivs bäst inom grupper som definieras av situationer och aktiviteter som är typiska för livet eller för samhället.

Detta är en modifierad version av ”kvalitetscirklar” som är en metod från offensiv kvalitetsutveckling.

Upplysningar: Maria Fredriksson, tel. 0920-49 17 28, maria.fredriksson@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Ny lösning på känd problematik

 lästid ~ 1 min