Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 september 2004

Bråck på stora kroppspulsådern vanligt i Norsjö

Världens hittills högsta förekomst av bråck på stora kroppspulsådern i Norsjö, Västerbotten. Det visar kärlkirurgen Anders Wanhainens avhandling där hela befolkningen undersöktes.

En screeningstudie (massundersökning av hela befolkningen) genomfördes i Norsjö kommun, i Västerbottens inland, avseende förekomsten av bråck på stora kroppspulsådern i buken, sk bukaortaaneurysm, som misstänktes vara ett allvarligt hälsoproblem i området. Vid undersökningen erbjöds alla män och kvinnor mellan 65-75 år en ultraljudsundersökning. Av 555 inbjudna deltog 506 personer (91%). I samband med undersökningen togs blodprover och deltagarna fyllde i en hälsoenkät och en enkät om livskvalitet.

Världens hittills högsta förekomst av sjukdomen upptäcktes. 17% av männen och 3,5% av kvinnorna var drabbade, vilket är 2-3 gånger vanligare än i tidigare undersökta befolkningar. Utvärderingen av enkäten visade ett samband mellan aneurysm och rökning samt åderförkalkning. Däremot fanns inget samband med traditionella riskfaktorer för åderförkalkning såsom diabetes och högt blodtryck. Genetiska faktorer och inflammation tycks dock ha betydelse vid utvecklingen av sjukdomen.

Med hjälp av en datormodell studerade Anders Wanhainen vidare effekten av att införa allmän screening för bukaortaaneurysm i Sverige. Han visar att screening av 65-åriga män halverar dödligheten i sjukdomen. Den beräknade kostnaden bedömdes som rimlig, 75 000 kr per vunnet levnadsår, men visar också att det kan ha stor betydelse om man tar hänsyn till och justerar för en eventuell negativ effekt på livskvaliteten eller inte när man beräknar kostnadseffektiviteten. Livskvaliteten påverkades visserligen inte negativt av diagnosen hos flertalet individer, men en liten grupp med låg livskvalitet före screeningen hade lägre mental hälsa ett år efter undersökningen.

Kontaktinformation
För mer information: Anders Wanhainen, tel. 018-611 0000 (vx), eller via e-post andwan@algonet.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera