Artikel från Institutet för Framtidsstudier

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 september 2004

I kristallkulan – Befolkningsprognoser som verktyg i framtidsstudierna

Framtidens välfärd bestäms i viktiga avseenden av befolkningsutvecklingen. Men vad vet vi egentligen om Sveriges framtida befolkning? Kom och lyssna på några av Sveriges ledande experter på detta område: Helén Marklund kommer från SCB i Örebro – det var hon som räknade ut när vi blev 9 miljoner innevånare. Lena Lundkvist och Danne Mikula kommer från Riksförsäkringsverket – om de räknar fel kommer våra pensionspengar inte att räcka. Från SCB i Stockholm kommer Michael Hartmann – han kan berätta för oss om vilka osäkerheter som SCBs befolkningsprognoser innehåller. Detta Framtidsfokus är ett samarrangemang mellan Institutet för Framtidsstudier och Svensk Demografisk Förening. Svensk Demografisk Förening arbetar för att främja insikten om befolkningsfrågornas stora betydelse i både historiskt och nutidsperspektiv. Föreningen ordnar seminarier samt ger ut ett medlemsblad. I vår ordnas tillsammans med de nordiska systerföreningarna ett Nordiskt Demografiskt Symposium i Danmark. Läs mer på www.svenskdemograf.org. Bli medlem genom att betala 100 kronor på pg 15 81 07-3.

Program

Moderator: Bo Malmberg, forskningsledare, Institutet för Framtidsstudier, ordförande Svensk Demografisk Förening

14.00 – 16.30

· När befolkningsklockan slog 9 miljoner.

Helén Marklund, SCB

· Demografins betydelse för framtidens pensioner.

Lena Lundkvist och Danne Mikula, RFV

· Befolkningsprognoser­­­-hur stor är osäkerheten?

Michael Hartmann, SCB

Plats: Klara Konferens, Vattugatan 6 (i närheten av Sergels Torg, tvärgata till Drottninggatan)

Tid: Måndag 18 oktober, 2004 kl. 14.00 – 16.30. Kaffe serveras vid paus.

Anmälan: Via e-post: fokus@framtidsstudier.se, fax 08-24 50 14 eller telefon 08-402 12 44

senast den 11 oktober.

Seminariet är kostnadsfritt, men förhandsanmälan krävs då deltagarantalet är begränsat. Deltagarförteckning kommer att delas ut i samband med seminariet

OBS! Anmälan är bindande. Anmäld som inte kommer och som inte avanmäler sig senast den 15 oktober faktureras 450 kr.

Om ni ej vill få inbjudningar från oss, skicka ett mail till: avregistrera@framtidsstudier.se

Institutet för Framtidsstudier
Box 591
101 31 STOCKHOLM
Tel: 08-402 12 00
Fax: 08-24 50 14
Besöksadress: Drottninggatan 33, 4 tr.
www.framtidsstudier.se

Kontaktinformation
fokus@framtidsstudier.se, fax 08-24 50 14 eller telefon 08-402 12 44

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera